Dag van de kleuter
Voor peuter- en kleuteronderwijzers

Inhoud

De coronamaatregelen voor het onderwijs maken het ons zeer moeilijk om studiedagen fysiek te organiseren. We denken eraan om de Dag van de kleuter uit te stellen naar woensdagnamiddag 18 mei 2022 en polsen momenteel naar de beschikbaarheid van onze nascholers. We houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte.


13.30 u:  onthaal en leermiddelenbeurs

14.00 u: werkwinkels: beurt 1

15.15 u: pauze en leermiddelenbeurs

15.45 u: werkwinkels: beurt 2 

17.00u: einde


Werkwinkels

Doelgroep
 • Peuter- en kleuteronderwijzers
 • Leraren lager onderwijs eerste graad
 • Directie, middenkader en beleidsondersteuners
 • CLB-medewerkers
 • Docenten hoger onderwijs
Doelstelling

In deze workshop brengen we concrete praktijkvoorbeelden uit onze werking. We vertellen over hoe we elke dag zo Zillig mogelijk proberen te werken in onze buitenleerschool.

Inhoud

In deze werkwinkel komen volgende items aan bod:

- Evolutie van ons veranderingstraject

- Benutten van alle kleine hoeken in de buitenruimtes.  Hoe kleine acties een grote meerwaarde kunnen zijn. 

- Illustratie van onze buitenbakken en buitenroutes 

- Praktijkvoorbeelden bewegend leren en outdoor learning binnen ZILL Methodiek

We vertellen aan de hand van heel wat concreet materiaal en foto’s over onze werking. 

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Heike Verbeke
 • Liesbeth Viaene
 • Céline Blyaert
Doelgroep

Leraren peuter- en kleuteronderwijs

Doelstelling

Praktisch aan de slag gaan in je kleuterklas rond het thema ‘computationele vaardigheden’

Inhoud

Tijdens deze werkwinkel gaan we dieper in op de algemene situering van de 21ste eeuwse vaardigheden met de focus op computationele vaardigheden en landen we bij de codeermogelijkheden voor kleuters. We waken er over om voldoende praktisch aan de slag te gaan, met oog voor budgettaire beperkingen in jouw klas.

Vervolgens belichten we het zogenaamde "unplugged" werken: het aanbrengen van computationele vaardigheden bij kleuters zonder computer, zonder tablet, zonder elektronica.

Tenslotte kan iedereen zelf verschillende robotjes uittesten: we brengen het nodige materiaal mee!


Methodiek

Tijdens deze werkwinkel starten we met een korte theoretische invalshoek omtrent computationele vaardigheden. Vervolgens mogen jullie zelf experimenteren met allerlei materialen die deze vaardigheden bij kleuters kunnen stimuleren. 

Beginsituatie
Voorkennis is niet nodig, louter een open mind naar deze nieuwe denkmodellen in een kleuteromgeving is nodig! We starten bij de basis en hebben oog voor de verschillende methodische invalshoeken.
Materiaal door deelnemers mee te brengen

    

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Maayke Asselman
Doelgroep
 • Peuter- en kleuteronderwijzers
 • Directie, middenkader en beleidsondersteuners
Doelstelling

Kennismaken met concrete, haalbare ideeën om een tijdelijke of permanente multi-sensoriële omgeving te creëren.

Inhoud
 • Een multi-sensoriële omgeving: (meer)waarde? Enkele principes.
 • Inspiratie om op school, in een klas, in de gang, op de speelplaats, in de tuin, in de buitenschoolse opvang met eenvoudige middelen een multi-sensoriële omgeving te creëren.
 • Demonstratie van enkele uitgewerkte ideeën als eerste aanzet. 
 • In een aansluitende vorming worden de verschillende facetten van een tijdelijke of permanente multi-sensoriële grondig uitgediept en geïllustreerd.

Methodiek

Powerpointvoorstelling met concrete realisaties en multi-sensoriële activiteiten voor binnen en buiten. 

Beginsituatie
/
Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Ronny Vanoosthuyse
 • Joep Derie
Doelgroep

Peuter- en kleuteronderwijzers

Doelstelling

We hebben inzicht op de ontwikkeling van gedrag om beter te begrijpen waar het (moeilijk) gedrag vandaan komt. Weten wat we op welke leeftijd mogen/kunnen verwachten van een leerling. Weten welke factoren een rol kunnen spelen doorheen de ontwikkeling van gedrag.

Inhoud

Wat is moeilijk gedrag en wat doet dit met mij?  Waarom stelt iemand moeilijk gedrag?  

Wat als een kleuter niet doet wat jij als leerkracht wenst? 

Gedragsproblemen zijn een signaal, maar wat is de boodschap achter dit gedrag? Gedrag ontwikkelt zich voortdurend en hierbij spelen verschillende factoren een rol. Tijdens deze sessie gaan we samen op pad doorheen de ontwikkeling van gedrag en leggen we de focus op factoren die hierbij een rol kunnen spelen. 

Praktische tips worden meegegeven vanuit de praktijk. 


Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Annick Dheedens
Doelgroep

Kleuteronderwijzers: tweede en derde kleuter

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Jasmyn Vandenberghe
 • Els Van Wonterghem
Doelgroep

leraren basisonderwijs tweede en derde kleuter

Doelstelling

Na de sessie kan je de denksleutels inzetten om jouw activiteiten in de klas te verrijken voor de cognitief sterke kleuters.

Inhoud

Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of een denkopdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch, kritisch en praktisch denken. Tevens stimuleren de sleutels om dingen vanuit een ander perspectief te zien.

 

Enkele voorbeeldsleutels zijn:

 • Vraagsleutel: Kinderen krijgen het antwoord en bedenken zelf vragen die tot dit antwoord kunnen leiden.
 • Nietes sleutel : Bepaal het omgekeerde.
 • Wat als sleutel : Stel de kinderen de vraag; 'Wat als ...' en de kinderen benoemen oorzaken en gevolgen.
 • Combinatiesleutel : Kinderen combineren eigenschappen van twee verschillende voorwerpen zodat er een nieuw voorwerp ontstaat.

 

We maken tijdens de vorming  kennis met de sleutels die je op een eenvoudige manier kunt inzetten om de groep sterkere kleuters of leerlingen uit te dagen. Ze vragen weinig inspanning van jou als leerkracht om die toe te passen in jouw eigen klas.


We gaan tijdens de sessie heel concreet aan het werk met de denksleutels.

- Welke zijn de denksleutels?

- Waarom denksleutels inzetten in de klaspraktijk?

- Wanneer en hoe kun je die inpassen in het klasgebeuren?

- We passen de denksleutels toe op een thema (activiteit of les) dat nog aan

  bod komt in de loop van het schooljaar.


Methodiek

Interactieve presentatie en concreet aan de slag met de denksleutels

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Hilde Mahieu
Doelgroep

Leraren basisonderwijs tweede en derde kleuter

directie, middenkader en beleidsondersteuners

Doelstelling

-Inzicht verwerven in de doelstellingen die schuilen achter het brainstormen als ‘leermiddel’

-Na deze sessie aan de slag kunnen gaan met aangereikte middelen om te brainstormen in je eigen klas


Inhoud

Brainstormen met kleuters is al langer een must in de kleuterklas. Toch worstelen heel wat leerkrachten met deze activiteit. Het is moeilijk te organiseren en bovendien tijdrovend. En als het resultaat dan niet is wat je ervan verwacht, geef je er liever de brui aan. EN TOCH … in deze sessie laat ik je zien wat de meerwaarde is van het brainstormen met kleuters, zowel op vlak van het klasgebeuren mee vorm te geven als op het vlak van taalontwikkeling. Ik geef jullie een inkijkje in het zinvol organiseren van zo’n activiteit. Een activiteit die kleuters in staat stelt om ideeën aan te brengen, uit te werken en vooral hun honger naar kennis en talige uitdrukking te voeden.

Methodiek

-PowerPointpresentatie: waarom brainstormen zo zinvol is: inzicht krijgen in de talige ontwikkeling van kleuters + hoe kom je tot zinvol brainstormen (didactische tips)

-diareportage: brainstormen in een graadsklas van 4- en 5-jarigen


Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Sandra Van Rijzeghem
Doelgroep

Peuter- en kleuteronderwijzers

Doelstelling

Binnen deze sessie brengen we, vanuit de klaspraktijk, zoveel mogelijk ideetjes en onderwijsarrangementen binnen het ontwikkelveld "oriëntatie op de wereld" naar jullie.

Inhoud

Vanuit een langdurig traject " Met Marco & Polo op ontdekking" verkennen we het ontwikkelveld "oriëntatie op de wereld". Graag nemen we je mee langs alle ontwikkelthema's binnen OW en dit vanuit de kleuterklaspraktijk. We geven je talloze voorbeelden en ideetjes hoe je de ontwikkelthema's op een hands-on manier kan integreren binnen je thema. Buitenspel en ontdekkend leren staan hierbij centraal. Zin om mee op ontdekking te gaan? Hijs de zeilen en spring mee op de boot!

Methodiek

Binnen deze sessie vertrekken we (2 kleuterleidsters) vanuit de dagdagelijkse kleuterklaspraktijk. We brengen heel wat praktische materialen en beeldmateriaal mee. We zorgen voor een hapklare syllabus.

Beginsituatie
/
Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Emmy De Bruyne
 • Christel Van Coster
Doelgroep

Peuter- en kleuteronderwijzers

Doelstelling
 • Het brede kader van outdoor education schetsen.
 • Concrete lesideeën meegeven om mee aan de slag te kunnen.
Inhoud
 • Wat is outdoor education?
 • De voordelen
 • Samenwerking met andere landen
 • Schoolgebonden: MOSthema’s, de buitenruimte, bosdagen, buitenlied,...
 • Klasgebonden: ochtendmoment, weerstation, buitenhoeken, allerlei activiteiten,...
Methodiek
 • Powerpointvoorstelling
 • Interactieve beleving
 • Materialen en foto’s bekijken
Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Flore Vercruysse
 • Ann Dubuquoy
Doelstelling

Tijdens deze werkwinkel maak je kennis met Mindfulness voor kinderen, je ervaart de kracht van het NU en leert hoe je het in de klaspraktijk uitbouwt in je godsdienstlessen en daarbuiten. 

Inhoud

Hype? Of Heilzame ontmoeting met jezelf? 

Hoe leren jonge kinderen hun emoties en zintuigen ontdekken. De kracht van het NU


 • Theoretische benadering van mindfulness: voor wie?  wat?  waarom?  waar? 
 • Voorstelling van een voorbeeldproject uit de klaspraktijk
 • Zelf ervaringen opdoen in verkorte oefeningen
 • Stilte, hoe ervaar jij dat? 
 • Geleide meditatie 
 • Reflectie-moment
 • Ideeënwinkel bekijken en overlopen van het materiaal en de sylabus. 
 • Dankmoment


Deelnemers brengen mee:

Een yoga-matje met kussentje is wenselijk indien je de oefeningen graag liggend uitvoert, een makkelijk kussen om op de grond te zitten is ook mogelijk.

Methodiek
 • Een stukje theorie aan de hand van een powerpoint
 • Ervaren wat mindfulness is via doelgerichte oefeningen
 • De Mediatie-oefeningen aangepast aan de doelgroep.
 • Tentoonstelling van bruikbaar materiaal. Ideeënwinkel
Beginsituatie

De leerkrachten hoeven geen voorkennis te hebben, enkel een “open mind” en de bereidheid om samen de wonderlijke wereld van mediteren en mindfulness met kinderen te ontdekken. 
Materiaal door deelnemers mee te brengen

Een yoga-matje met kussentje is wenselijk indien je de oefeningen graag liggend uitvoert, een makkelijk kussen om op de grond te zitten is ook mogelijk.

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Katrien Tuyaerts

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Datum

 • woensdag 18 mei 2022
van 14:00u tot 17:00u

Locatie

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België

Prijs

€ 55,00

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Peuter en eerste kleuter
 • Tweede kleuter
 • Derde kleuter

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

200

Code

D22-003