Schoolmoe(t), wat nu?
Schoolmoeheid bij jongeren

Doelstellingen
  • onderbouwde theoretische achtergrondkennis aanreiken;
  • handvatten om concreet mee aan de slag te gaan.
Inhoud

In deze vorming staan we stil bij de mogelijke oorzaken van schoolmoeheid en hoe dit in onze maatschappij/media steeds vaker aan bod komt. Hoe kan je jongeren die schoolmoe zijn terug activeren en dit vanuit een oplossingsgerichte aanpak? Vanuit diverse casussen en het onderling uitwisselen van ideeën en tools gaan we actief aan de slag en worden handvaten gedestilleerd die in diverse situaties hanteerbaar zijn. Centraal hierbij staat het werken enerzijds vanuit een theoretisch onderbouwde kennis en anderzijds vanuit de informatie die ‘in the field’ leeft om zo als ondersteuner/leerlingenbegeleider/leerkracht jongeren en hun naaste omgeving (nog) beter te kunnen bijstaan.

Opmerking:

De nascholer is enkel in de voormiddag beschikbaar om deze sessie te verzorgen (enkel in examenperiodes kan er evt. een uitzondering gemaakt worden).

Methodiek

Docerend + interactief


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden (dan wordt er gewerkt met break-out rooms). In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Sylvia Van Loo

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Leerlingenbegeleiders

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-068