Mijn vingers golven regenbogen: poëzie op school
Met de groep grasduinen en diepgang ontdekken in poëzie van grote en kleine meesters

Doelstellingen

Via een vernieuwde kennismaking met poëzie, praktische werkvormen aanreiken voor onmiddellijk gebruik in de klas.

Inhoud

In deze sessie bieden we je muzische werkvormen voor leerlingen uit alle vormen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs op basis van gedichten. Je verzamelt ideeën voor klas- en schoolactiviteiten over poëzie. Je leert hoe je via poëzie kunt praten met je groep over gevoelens en ervaringen. Belangrijk wordt de vaststelling dat je in poëzie een meerwaarde ontdekt om gevoelens af te tasten, te duiden en er thematisch mee aan de slag te gaan. Voor je leerlingen en jezelf gaat een nieuwe wereld open waarin beeldspraak je begeleidt om naar de kern te gaan zonder jezelf te verliezen of helemaal bloot te geven. We leggen graag een link met andere poëtische kunstvormen als beeldhouw- en schilderkunst.

Je krijgt via praktijkvoorbeelden een kijk op het begeleiden van gesprekken over de interpretatie van gedichten. We tonen je hoe je een groep kunt aanzetten tot schrijven en hoe je hun werk begeleidt.

Misschien zoek je wel bruikbare tips om een gedichtenwedstrijd te jureren en een brochure samen te stellen?

Belangrijk: je kunt er 'morgen' al mee aan de slag!

Twee sessies op 1 dag mogelijk als het lerarenteam per graad of interesse wordt opgesplitst.

Methodiek

Hands-on sessie: werken met voorbeelden.

Beginsituatie

Geen basiskennis nodig en met alle antwoorden vinden we een weg naar een originele benadering van een ‘verdicht verhaal’ of gedicht.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Herman Vander Straeten

Prijs per sessie

  • € 450,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  •          Tweede graad
  •          Derde graad
  •    Buitengewoon Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-140