Gamebased empowerment
Effectief en serieus spelen!

Doelstellingen

Deelnemers leren in deze workshop hoe je een doelgroep tot een leer- en empowerervaring brengt via spelontwikkeling en spelmechanismen. 

Inhoud

Deelnemers spelen een serious game waarbij ze verschillende gamemechanics leren kennen en verzamelen. Vervolgens wordt er in groepjes nagedacht over een nieuw concept van een game waarin een zelfgekozen thema of doelstelling centraal staat.

Methodiek

Spel en actieve spelontwikkeling


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie
De deelnemer kan een algemeen probleem of doelstelling voor de dagelijkse werking formuleren waarmee hij of zij via spelontwikkeling aan de slag wil gaan (bv. een beoogde gedragsverandering van de doelgroep, een leerdoelstelling, een thema om de doelgroep over te informeren...) .

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    GameWise vzw
  • Lennert Mottar

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs
  • Hoger Onderwijs
  • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-094