Computationeel denken in de kleuterklas

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen
De deelnemer krijgt een beeld van wat computationeel denken inhoudt. Er wordt een eerste aanzet gegeven om hiermee aan de slag te gaan in de klas.
Inhoud

Tijdens deze sessie wordt vooreerst een blik geworpen op de betekenis en de oorsprong van deze term. De koppeling met de 21ste eeuwse vaardigheden en ZILL wordt gemaakt. Vervolgens wordt de term concreet gemaakt door een aantal praktijkvoorbeelden te schetsen.

Methodiek

De inhoud wordt gedoceerd. Er is ruimte voor vraagstelling en uitwisseling.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Audrey Deleu
  • Evelien Rosseel

Prijs per sessie

  • € 300,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Kleuteronderwijs
  •    Tweede kleuter
  •    Derde kleuter

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-126