Joepie, we zitten in de kring!
Het kringgesprek als motor van de klas

Doelstellingen

Inzichten ervaren en verwerven over interactieve, functionele en talige kringen bij kleuters.

Inhoud

Hoe plezant is het kringmoment in jouw klas? Kan je daar zelf van genieten of is het eerder een stressmoment? Heb je tijd om ‘echt’ te luisteren en te genieten of ben je voortdurend bezig met iedereen ‘stil’ en op zijn plaats te houden?


Waarom doe je een kring? Wat verwacht je van de kinderen tijdens de kring en hoe zorg je ervoor dat de meeste kinderen betrokken zijn tijdens het kringmoment?


De kring is een plaats waar we samen komen om het klasleven te organiseren en te bespreken, om terug te blikken en te plannen, om samen te vieren en te genieten, om tot rust te komen … kortom het kringmoment is de motor van onze klas.

Methodiek

Meedoen en beleven, een interactieve sessie.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Art de Co vzw

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Kleuteronderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

T21-022