Verbindend samenwerken in functie van een inclusiever onderwijs via Communities of Practice
M-decreet: zorgcontinuüm fase 2 en 3

Doelstellingen
 • de basiscompetenties van leerkrachten verbreden en verdiepen;
 • verbindend samenwerken met alle actoren betrokken bij het zorgproces van kinderen;
 • ‘out of the box’ acties, interventies bedenken die tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte(n) van de kinderen.
Inhoud

In deze sessie verkennen we een nieuw concept waarmee we het hoofd proberen te bieden aan de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen uit fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm, nl. de Community of Practice.

Zit je als leerkracht soms vast bij de didactische keuzes die je moet maken voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Ervaar je het overleg hierover met ouders, leerlingen, zoco en externe ondersteuners soms als moeilijk?

Dan kan de Community of Practice jou helpen door concreet met leerkrachten, zoco, externe ondersteuners, ouders en mogelijks de leerling zelf samen na te denken hoe we gedragen acties op maat van elke partner kunnen bedenken en realiseren. In dit gesprek vertrekken we vanuit de specifieke onderwijsbehoefte van het kind. In een verbindende samenwerking met ouders, leerling, leerkracht, zoco en externe ondersteuners zoeken we ‘out of the box’ naar maatregelen die tegemoet kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoefte(n) van die leerling.

In dit gesprek worden ook de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht in kaart gebracht en begeleid.

Binnen dit gebeuren fungeer ikzelf als procesbegeleider en maak ik dit gesprek mogelijk. Ook vul ik als procesbegeleider het zorgplan van het kind aan tijdens dit gesprek.

Deze sessies (ongeveer 1 uur per community of practice) zijn een vervolg op de navorming Het scherp stellen van de onderwijsbehoefte(n) van kinderen (cursuscode T21-123).

Deelnemers: leerkracht - zoco - ouder(s) - externe ondersteuners - eventueel de leerling zelf

De leerkracht of zoco neemt de (specifieke) onderwijsbehoefte'n) van de betrokken leerlingen mee.

Methodiek

Een ronde tafel gesprek met ouders, eventueel de betrokken leerling, leerkracht, zoco en externe ondersteuners. De navormer fungeert als procesbegeleider. De procesbegeleider duidt bij de aanvang van het gesprek het concept "Community of Practice" en zet het gesprek op gang door het formuleren van de specifieke onderwijsbehoefte(n) van de leerling.

De procesbegeleider nodigt alle deelnemers aan het gesprek uit om samen te denken in de richting van tegemoetkomingen aan die onderwijsbehoefte(n).

Het gesprek wordt afgerond door het overlopen van de acties die op het zorgplan werden genoteerd en met het polsen bij de betrokken actoren naar de haalbaarheid ervan. Er wordt ook een afspraak gemaakt voor een tussentijdse evaluatie van de acties. De procesbegeleider maakt het zorgplan voor de respectievelijke kinderen op en stuurt dit na de sessie door naar de school.

Beginsituatie

De leerkrachten hebben reeds een (specifieke) onderwijsbehoefte concreet geformuleerd voor de leerling voor wie een Community of Practice wordt georganiseerd.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Hilde Mahieu

Prijs per sessie

 • € 110,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • Zorgcoördinatoren
 • CLB-medewerkers
 • Ouders
 • Leerlingen

 

Maximum aantal deelnemers

10

Code

T21-122