De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen

Doelstellingen
 • vergroten van het probleemoplossend vermogen van de leerling zelf, door te focussen op de oplossingen i.p.v. op de problemen;
 • bewust maken van onbewuste, sturende strategieën;
 • het beste in de leerling naar boven brengen;
 • inzichten blootleggen tussen gedachten - emoties - overtuigingen.
Inhoud

Eén van de pijlers van ZILL is “De harmonische ontwikkeling van elke leerling staat voorop”. Binnen de ontwikkeling van de attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren, bied ik deze workshop aan. Jij bent als leerkracht die gids en de coachende attitude is hierbij van wezenlijk belang!

Coachen is een essentiële vaardigheid binnen het onderwijs en vraagt verbinding met jezelf, met de ander, reflectie (=communicatie met jezelf), bewustzijn, oefening, vallen en opstaan.

In deze workshop hebben we aandacht voor:

 • de juiste oplossingsgerichte vragen stellen;
 • onbevooroordeeld en met volle aandacht luisteren;
 • de inhoud geparafraseerd teruggeven;
 • stimuleren van reflectie;
 • confronteren en een spiegel voorhouden;
 • out of the box denken;
 • positief bekrachtigen.


In teamverband kan je natuurlijk meer verdiepen naargelang er meer tijd is, dus kan aangeboden worden in allerlei vormen, bv. 1 sessie als smaakmaker, twee sessies na elkaar (volledige dag), ...

Methodiek

Binnen een theoretisch kader is er ruimte voor interactief gesprek en reflecterende oefeningen waarbij enkele vaardigheden als coach worden geëxploreerd.

Beginsituatie

Open geest en bereidheid om jouw eigen communicatiegewoontes kritisch onder de loep te nemen.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Griet Vanhooren

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie
 • € 1.100,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •       Lager Onderwijs
 •          Derde graad
 •    Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-168