Dag van maatschappij en welzijn
(Geen) vijgen na Pasen - Geluk zit in ...

Afgelopen

Inhoud

Programma:

08u00 – 08u30: ontvangst met koffie, thee of water

08u30 – 08u45: keynote 'Geluk' door Dirk De Wachter 

08u45 – 09u05: gelukmakende start van de dag - Dat heet dan gelukkig zijn... door Steef Coorevits

09u15 – 10u00: workshop 1

10u10 – 10u55: workshop 2

11u00 – 11u20: pauze met soep of koffie

11u25 – 12u15: workshop 3

12u15:              afsluiter met een glaasje en lunch (voor wie dat wenst - op voorhand inschrijven via de inschrijflink)

                        Opgelet: we rekenen hiervoor een meerprijs aan.


Wat is jouw gelukslied? Laat het ons weten via deze link.Werkwinkels

Doelstelling
 • Huidhonger en het belang van warme contacten bespreekbaar maken 
 • Zicht krijgen op diverse vormen van warm contact (op afstand)
Inhoud

Op huidhonger staat geen leeftijd of jaartal. Van de eerste zucht tot de laatste adem: iedereen heeft tot op zekere hoogte nood aan menselijk contact, verbondenheid en aanraking.

Door COVID-19 beseffen en erkennen velen plots dat aanraking geen fijne surplus maar een essentieel verlangen was en is.

Warme contacten zijn er niet alleen voor mensen die er kwaliteitsvolle familiale en vriendschapsrelaties op na houden. Ook binnen de gezondheids- en ouderenzorg zijn warme contacten (op afstand) van essentieel belang.

Methodiek
 • Illustraties in groep bespreken
 • Stukken van levensverhalen naar voor brengen
 • In kleine groepjes bespreken welke vormen van warm contact (op afstand) bestaan en aangewezen zijn in gezondheidszorg/ouderenzorg
Materiaal door deelnemers mee te brengen

Een korte voorbereiding op papier over wat jij onder 'huidhonger' verstaat.

Beurten
 • A: 09:15 tot 10:00
 • C: 11:25 tot 12:15
Docenten
 • Els Messelis
Doelstelling

De deelnemers maken kennis met het zelfevaluatie-instrument MeMoQ en doen inspiratie op over hoe dit concreet in te zetten in de opleiding van toekomstige kinderbegeleiders.  

Inhoud

Tijdens deze vorming maak je kennis met het zelfevaluatie-instrument uit het MeMoQ-project. We nemen het instrument onder de loep en verkennen de zes dimensies: welbevinden, betrokkenheid, emotionele ondersteuning, educatieve ondersteuning, omgeving, gezinnen en diversiteit. Wat betekenen al deze begrippen in de praktijk? En hoe kan je dit instrument het gebruiken? Je krijgt informatie over hoe de kinderopvang dit inzet en inspiratie over hoe jij dit als leerkracht kan inzetten in de opleiding van toekomstige kinderbegeleiders. Want MeMoQ is een belangrijk baken in het werken aan kwaliteit: het vertelt ons onder andere wat vandaag verwacht wordt van goede kinderbegeleiders.

Methodiek

Een interactieve sessie waarbij informatie en inspiratie via voorbeelden wordt afgewisseld met groepsgesprek, diverse reflectie-oefeningen en vragenrondes. 

Beginsituatie

Je bent al wat vertrouwd met MEMOQ en bent op zoek naar verdieping. 

Beurten
Docenten
  Doelstelling

  Leren kennen van het nieuwe model ‘de geluksdriehoek’, ermee aan de slag kunnen gaan voor zichzelf en ook inzichten krijgen in hoe dit meegenomen kan worden in de schoolwerking. 

  Inhoud

  Een gelukkig leven… Dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? Om op die vraag te kunnen antwoorden, verzamelde Gezond Leven alle belangrijke wetenschappelijke kennis over geluk in de geluksdriehoek.  

  In deze workshop leer je de geluksdriehoek van dichtbij kennen: van de bouwblokken van geluk tot de oranje bol die ons soms uit balans brengt. We toveren de informatie uit de driehoek tot leven zodat je daarna zelf aan de slag kunt met je geluksgevoel en dat van je leerlingen. 

  Methodiek

  Tijdens de sessie krijg je heel wat informatie en oefeningen mee waar je zelf ook later nog mee aan de slag kan. 

  Beurten
  • A: 09:15 tot 10:00
  • B: 10:10 tot 10:55
  Docenten
  • Inez Buyck
  Doelstelling

  Aantonen hoe filosofie relevant is voor opleidingen in de menswetenschappen 

  Inhoud

  Misschien is een voorwaarde tot geluk onze menselijke eindigheid. In de zin dat het gegeven dat we overlijden, hoe moeilijk dit ook is, ook een positieve betekenis kan hebben (alhoewel dit op het eerste zicht paradoxaal klinkt), dat het leren omgaan met tekorten (en onze sterfelijkheid) ook een bron van geluk kan zijn. Misschien is dit beter dan steeds te proberen om onze tekorten te negeren, weg te werken. Vanuit een dergelijk perspectief kun je snel de link leggen met hulp- of zorgverlening. Is het niet zinvoller om een persoon met een beperking te leren om met die beperking om te gaan, in plaats van te negeren, eindeloos weg te werken... Sterker nog, misschien is hulpverlenen ook leren zien hoe beperkingen, die toch elk mens heeft, net ook leidt tot identiteit. Misschien situeert zich hier onze menselijkheid. We zijn geen goden. Trouwens, goden, die zijn onsterfelijk? Daardoor hebben ze alles en zijn ze alles. Net daardoor zijn ze onverschillig en zorgeloos. Ze hebben niemands zorgen nodig. Wij, mensen, wij zijn sterfelijk en daarom ook ‘zorgend’. Kortom, we zijn mensen en daarom hebben we uitzicht op geluk.   

  Methodiek

  In het eerste deel wordt het kader uitgelegd, in het tweede deel discussiëren we hierover. 

  Beurten
  • A: 09:15 tot 10:00
  • B: 10:10 tot 10:55
  Docenten
  • Henk Vandaele
  Doelstelling

  De deelnemers handvatten aanbieden om de Circle of courage toe te passen en hoe ze valkuilen herkennen tijdens de toepassing ervan.

  Inhoud

  Hoe passen wij de Circle toe binnen ons onderwijssysteem (Huisonderwijs) met een heel diverse doelgroep. Welke accenten gebruiken wij om onze jongeren te bereiken. 

  Aan de hand van praktijkvoorbeelden tonen we aan hoe wij ons aanbod afstemmen op maat van de jongere. Hierbij houden we rekening met de valkuilen die er zijn als leerkracht en hoe je die kan herkennen. We bekijken ook hoe je via andere methodieken deze cirkel kan versterken. We tonen hierbij aan hoe wij onze accenten leggen in de jongere zijn aanbod en waarom dat tijdens hun verblijf participatie zo belangrijk is. 

  Methodiek

  Presentatie a.d.h.v. PowerPoint

  Beurten
  • B: 10:10 tot 10:55
  • C: 11:25 tot 12:15
  Docenten
  • Stijn Rodts
  • Lore Devulder
  Doelstelling

  Tijdens de sessie:

  • verwerf je kennis over de werking van het stress-brein en de “Window of tolerance”;
  • maak je in de diepte kennis met het aanbod van de rustbox en de rust-o-theek;
  • vergroot je inzicht in emotionele spanningsopbouw en de stressdynamiek tussen leerling en leerkracht.
  Inhoud

  De Rustbox is een tool met rustbrengers voor kinderen, jongeren en hun begeleiders/leerkrachten. Deze blended tool brengt inzicht onder begeleiding in triggers en rustbrengers. De rustbox brengt het gesprek op gang tussen kinderen, jongeren en begeleiders over wat je van mekaar ziet en nodig hebt bij spanningsopbouw.

  We geven inzicht in de werking van het stressbrein in relatie tot probleemgedrag en de dynamiek tussen begeleider en leerling. Ieder van ons heeft een “Window of Tolerance”, een venstertje waarbinnen je kan omgaan en afstemmen op stressvolle gebeurtenissen of innerlijke spanningen. 

  Aansluitend bekijken we samen de rijk gevulde “rust-o-theek”, een verzameling van methodieken die jou en/of de jongere kunnen helpen om je stressniveau te reguleren. Een overgroot deel zijn non-verbale methodieken die de werking van onze hersenstam kunnen stimuleren. We proberen de inhoud af te stemmen op noden en mogelijkheden op de werkvloer en onze dagelijkse praktijk.

  Methodiek
  • We wisselen theoretische inzichten af met praktijkvoorbeelden en concrete oefeningen.
  • We maken uitvoerig gebruik van beeldmateriaal. 
  Beurten
  • C: 11:25 tot 12:15
  Docenten
  • Eric Beke
  Doelstelling
  • Je maakt kennis met de 6 sporen in de werking van ouderenzorg;
  • Je wordt vertrouwd met de 6 rollen van de begeleider wonen en leven;
  • Je maakt kennis met enkele methodieken, tools, werkvormen, die gebruikt kunnen worden om het 6-sporenbeleid en de rollen van de begeleider wonen en leven invulling te geven, concreet te maken.
  Inhoud

  Binnen ouderenzorg waait een nieuwe wind.

  De animatieve grondhouding en de animator kregen een nieuwe naam, een andere ‘taal’ via de ‘visie op wonen en leven’. Naast de ‘zorg’ voor de kwetsbare ouderen is ‘wonen en leven’ even belangrijk geworden. 

  Werken aan goed wonen en leven wordt gedragen door een team.

  Elke medewerker en elke vrijwilliger draagt  bij aan de levenskwaliteit van de oudere. Al is het een uitdaging om alle zorgverleners mee te nemen in het zoeken naar welbevinden voor elke oudere.

  Een bewonersgerichte grondhouding, gekenmerkt door empathie, echtheid en onvoorwaardelijk respect voor de oudere zijn hierin cruciaal. 

  Bovendien veronderstelt de nieuwe visie dat iedere medewerker in het WZC aandacht heeft voor 6 sporen in de werking, die elk impact hebben op een dimensie in het wonen en leven van de ouderen en hun naasten. 

  En al nemen alle medewerkers van een WZC een rol op in het wonen en leven van de ouderen… toch is het wenselijk én noodzakelijk om een specialist in huis te hebben... de begeleider wonen en leven. Iemand die vanuit de eigen specifieke discipline, de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners behartigt. Hij kan dit doen vanuit 6 rollen …

  Je leert in deze workshop over de 6 woonleefsporen, wat deze concreet inhouden en hoe ze elk te linken zijn aan een dimensie in het leven van de ouderen. En je wordt vertrouwd met de 6 rollen van de begeleider wonen en leven.

  Je maakt kennis met de woonleefmeter, het woonleefkwartet, de GPS-borden, de inspiratietool van VVSG en de Betekenisvolle Activiteiten Methode of BAM. Dit zijn stuk voor stuk methodieken, tools, werkvormen die je zelf kan integreren in jouw lessen over deze materie.

  Methodiek

  Het 6-sporenbeleid en de rollen van de begeleider wonen en leven worden op een interactieve manier toegelicht en gespijsd met allerlei voorbeelden uit de praktijk

  Beurten
  • A: 09:15 tot 10:00
  • B: 10:10 tot 10:55
  Docenten
  • Valerie Desmet
  Doelstelling
  • Je maakt kennis met de nieuwe visie op wonen en leven binnen ouderenzorg.
  • Je ziet in wat ‘goed wonen en leven’ inhoudt.
  • Je leert op welke manier je deze inzichten kan overbrengen naar jouw leerlingen.
  Inhoud

  Binnen ouderenzorg waait een nieuwe wind.

  De animatieve grondhouding en de animator kregen een nieuwe naam, een andere ‘taal’ via de ‘visie op wonen en leven’. Naast de ‘zorg’ voor de kwetsbare ouderen is ‘wonen en leven’ even belangrijk geworden. 

  We willen immers allen dat een bewoner in een woonzorgcentrum zijn eigen leven kan leven en zich goed voelt. Want daar is het uiteindelijk om te doen.

  Maar wat is dat precies: zich goed voelen? Waaruit bestaat dat? Waar moet je je op richten opdat de bewoner zich goed kan voelen. 

  In deze workshop staan we stil bij die  nieuwe visie op wonen en leven. Wat is de bedoeling ervan?

  Je maakt kennis met de 6 aspecten die goed wonen en leven uitmaken: ‘verbondenheid’, ‘uit eigen kracht handelen’, ‘betekenisvolheid’, ‘zelfwaardegevoel’, ‘hoop en optimisme’ en ‘zich thuis voelen’.

  We reflecteren samen op welke manier deze materie aan toekomstige zorgverleners kan overgebracht worden.

  Deze sessie dompelt je kort onder in de visie op ‘wonen en leven’ bij ouderen. Wil je meer voeling met de concrete invulling van deze visie volg dan de langere workshop ‘Geluk zit in … 6 sporen, 6 rollen binnen het wonen en leven van ouderen’.

  Methodiek

  Het kader ‘wonen en leven’ wordt op een interactieve manier toegelicht, gespijsd met allerlei voorbeelden uit de praktijk


  Beurten
  • C: 11:25 tot 12:15
  Docenten
  • Valerie Desmet
  Inhoud

  Iedereen wil oud worden maar niemand wil oud zijn. Waarom? De schrik voor aftakeling, zowel fysisch als psychisch is de voornaamste reden.

  Vele mensen voelen zich niet goed in hun vel en daar zijn ongetwijfeld redenen voor.

  In de allereerste plaats is er het psychisch element. Wat bepaalt geluk? Wanneer is men gelukkig? Welke factoren blijken van enorm belang te zijn voor ons geluksgevoel? Uit het vele onderzoek dat hierover is gepubliceerd komen in de regel een tiental factoren naar voor die ons geluksgevoel bepalen. En dat zijn soms heel verrassende, die meer met onze sociale ingesteldheid te maken hebben dan met bezit en materiële dingen. Welke zijn deze factoren? En vooral, wat kunnen we er zelf aan doen? Is het waar dat het zich al dan niet gelukkig voelen genetisch bepaald is? Wat zijn de sleutels tot geluk? Wat is de zin van ons leven? Hoe kunnen we dit ontdekken?

  Amerikaanse onderzoekers publiceerden een boek over “Het Geheim van een Langer Leven”. Wat staat hierin? 

  Uiteraard is het fysisch element ook niet te verwaarlozen. Een belangrijk element is de voeding. In deze sessie zullen de hoofdelementen worden gegeven van een gezonde voeding. Welke zijn de voornaamste tekorten die worden vastgesteld bij senioren? Wat kunnen we hieraan doen? En wat is de zin van supplementen bij het ouder worden?

  Wat is de zin van bewegen en hoe moeten we dit doen? Zijn er nog andere elementen die een effect hebben op onze fysieke gezondheid? Welke? Hoe kunnen we ze inpassen in ons dagelijks leven? Wat is het effect van chronische stress?


  Beurten
  • A: 09:15 tot 10:00
  • B: 10:10 tot 10:55
  Docenten
  • Eric De Maerteleire

  Inschrijven

  niet mogelijk

   

  Praktische info

  Datum

  • woensdag 20 april 2022
  van 08:30u tot 13:00u

  Locatie

  cvo MIRAS
  Nelson Mandelaplein 1
  8500 Kortrijk, België

  Prijs

  € 69,00

  Type nascholing

  Dag van

  Leerformat

  Classic

  Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

  Doelgroep

  • Leraren en docenten

   

  Maximum aantal deelnemers

  200

  Code

  D22-029