Met de V van verstrooid
Aandachtbevorderende didactiek

Doelstellingen
  • Inzicht krijgen in leerstijlen en leerbiotopen;
  • Strategieën ontdekken om aandacht en betrokkenheid van leerlingen te verhogen tijdens de les, bij het maken van toetsen en taken.
Inhoud

‘Let op!' 'Wees niet zo verstrooid.' 'Ik kan me niet concentreren, juf.' Zou het l(esg)even niet nog mooier zijn, als je telkens weer kon rekenen op de volgehouden aandacht van je leerlingen? Zou het ook niet in hun voordeel zijn? Het is niet evident om lessen aandachtig te (laten) volgen of om opdrachten geconcentreerd te laten uitvoeren. Sommige leerlingen reageren enthousiast op nieuwe werkvormen, maar anderen haken even goed meteen af.

We verkennen basisvoorwaarden voor motivatie en aandachtige betrokkenheid van leerlingen. We bieden je een zicht op verschillende leerstijlen. Je ontdekt hoe jouw leerprofiel in elkaar zit en wat dat betekent voor je eigen onderwijsstijl. Je verkent instrumenten om ook je leerlingen over hun eigen stijl te laten reflecteren. We beschrijven verschillende, krachtige leerbiotopen die de betrokkenheid van de verschillende leerlingen verhogen en die hen aanzetten om een volledige leercyclus te doorlopen. Ook 'probleemoplossend denken' en ‘leren uit je fouten’ krijgen in dit geheel een plaats. Je ontdekt hoe aandacht werkt en je krijgt tips en strategieën om de aandacht van leerlingen te bevorderen tijdens de les en als ze taken en toetsen maken. We blijven ook stilstaan bij het specifieke van de puber.

Deze inhouden zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en op recent onderzoek over hoe het brein werkt.

Je vertrekt uit de sessie met concrete ideeën om je didactiek als een onderdeel van een krachtige leeromgeving te gebruiken.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden.

Methodiek

Interactieve uiteenzetting, test, groepsopdracht, uitwisseling van vragen en antwoorden en ervaringen.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Ipse bvba
  • Marcella Deneve
  • Rishi Panchasara

Prijs per sessie

  • € 595,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-164