Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap
Geweldbeheersing en zelfbescherming

Doelstellingen

Het doel van deze opleiding is leerkrachten, zowel starters als mensen met ervaring, sterker te maken en meer werkvreugde te bezorgen. Na de opleiding zal hun klasmanagement efficiënter zijn, zal hun zelfvertrouwen groter zijn en zullen de deelnemers met een positievere kijk groeien in hun job. Bovendien leren ze omgaan met (verbale) agressie.

Inhoud
 • Sessie 1a - Klasmanagement Basis: De deelnemers ontdekken hun eigen kwaliteiten en werkpunten. Ze leren een werkklimaat scheppen, de leerling beter begrijpen, positieve communicatie (lichaamstaal), een degelijk klasmanagement hanteren met concrete tips en tricks.

 • Sessie 1b - Klasmanagement Uitbreiding: De deelnemers evalueren de tips en tricks uit sessie 1a in hun eigen praktijk, leren over de (on-)zin van straffen en belonen en krijgen nog meer tips om met ongewenst gedrag van leerlingen om te gaan. 

 • Sessie 2 - Geweldbeheersing en Zelfbescherming: De deelnemers leren agressie herkennen, technieken om te de-escaleren, zelfcontrole over eigen emoties en gedrag, verbaal/fysiek tussenkomen bij agressie tussen leerlingen, zichzelf fysiek beschermen bij agressie naar eigen persoon.

We raden aan om sessies 1a en 1b gecombineerd te boeken.
Sessie 2 kan apart geboekt worden.
Sessies 1a en 2 kunnen samen geboekt worden.

Methodiek

Inductief, participatief, in kleine groepen, doceren, individuele reflectie, feedback over eigen ervaringen, sessie 2: rustig actief (aanleren fysieke zelfbescherming in een veilige setting). 

Beginsituatie
 • Starters: aanvangsbegeleiding
 • Ervaren leerkrachten: openstaan voor zelfontplooiing

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Steven Swaenepoel

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie
 • € 1.100,00 voor 2 sessies
 • € 1.650,00 voor 3 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •       Lager Onderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Administratief ondersteunend personeel

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

T21-208