Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
 • Je leert hoe je Coöperatieve Kagan Structuren opbouwt om jonge kinderen stapsgewijs vertrouwd te maken met de Kagan structuren.
 • Je ervaart hoe je specifiek gekozen Kagan structuren kan inzetten bij jonge kinderen tijdens klassikale activiteiten, het werken in kleinere groepen en hoekenwerk.
Inhoud

Deze sessie richt zich specifiek naar het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar. We hebben een zorgvuldige selectie gemaakt van structuren die gemakkelijk en stapsgewijs ingezet kunnen worden bij jonge kinderen. Ze bevorderen het interactief leren, sociale -en communicatievaardigheden.
Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élk kind/leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen kinderen/leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, ze moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften) enz.
De leerwinst wordt gecreëerd doordat de kinderen/leerlingen op een gestructureerde manier kunnen samenwerken door korte gesprekjes over lesinhouden, inoefenen van woordenschat, elkaar ondersteunen tijdens het procedureel leren, verder bouwen op ideeën van een ander.

Opmerking:
Het kan een opleiding zijn van drie dagen, maar deze opleiding kan ook aangeboden worden in verschillende sessies van drie uren. Dit wordt in samenspraak bepaald.

Methodiek
 • Op een interactieve wijze kennismaken en oefenen met een aantal didactische structuren specifiek uitgekozen voor het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar.
 • Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.
Beginsituatie

/

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Art de Co vzw

Prijs per sessie

 • € 595,00 voor 1 sessie
 • € 1.190,00 voor 2 sessies
 • € 1.785,00 voor 3 sessies
 • € 2.380,00 voor 4 sessies
 • € 2.975,00 voor 5 sessies
 • € 3.570,00 voor 6 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •    Tweede kleuter
 •    Derde kleuter
 • Lager Onderwijs
 •    Eerste graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

T22-224