Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Afgelopen

Doelstellingen
 • Visie en uitdagingen van Zill concretiseren op niveau van een activiteit;
 • Met elkaar reflecteren hoe je activiteiten kunt ‘verzillen’;
 • Aangereikte ontwerptips zelf kunnen toepassen en situeren t.o.v. principes van focus en arrangement.
Inhoud

Het leerplanconcept Zin in Leren, Zin in Leven! van Katholiek Onderwijs Vlaanderen daagt leerkrachten uit om bewuster en gefocust om te gaan met het didactisch ontwerp van hun activiteiten. Deze sessie biedt je inzicht en houvast om concrete verbanden te leggen tussen de visie van Zill en (het aanpassen van) methode gebonden of zelf ontworpen activiteiten. Welke vragen kun je jezelf stellen om een les vanuit een Zill-bril bv. harmonischer te maken, meer op maat of dichter betrokken op de werkelijkheid? Met de verschillende ontwerptips kan je achteraf verder aan de slag om te groeien als Zill-ontwerper.

Deze vorming wordt georganiseerd i.s.m. Tenz.

Methodiek

Actieve sessie ondersteund door presentatie

Beginsituatie

Aan de slag rond ZILL in de school

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Oetang bvba
 • Tenz vzw

Aantal edities

0

Prijs

€ 65,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

15

Code

I21-013