Online onderwijs, hoe pak ik dit aan?
Ontdek verschillende tools met didactische principes en good practices om goed online onderwijs te organiseren

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

De deelnemers kunnen na de vorming online onderwijs op een efficiënte, doelgerichte en interactieve manier organiseren.

Inhoud

Online onderwijs of leren op afstand. Er is een groot verschil om online leren te organiseren in vergelijking met offline leren, zoals in de klas. In een les in de klas zijn er verschillende manieren van werken, waarbij verschillende didactische principes gebruikt worden. In veel gevallen is deze vertaling naar online leren niet gemakkelijk, leervriendelijk of motiverend voor de leerlingen.

In deze vorming worden de verschillende online leeractiviteiten besproken, met voorbeelden en tips. De online leeractiviteiten worden tevens ook gekoppeld aan de leeractiviteiten uit de klas om de vertaalslag van offline onderwijs naar online onderwijs te concretiseren. 

Uit de leeractiviteiten worden er ook een aantal tools aangereikt die online ingezet kunnen worden, zowel op synchrone als op een asynchrone manier. 

Naast de tools, met de bijhorende leeractiviteiten, wordt er ook aandacht geschonken aan het contact met de leerlingen, de online afspraken, de communicatie en de verwachtingen naar de leerlingen.

Methodiek

Verkenning + demonstratie + hands-on

Het eerste deel van het programma bestaat uit een inhoudelijke verkenning van de theorie en de basisbeginselen van online onderwijs.

Tijdens het tweede – meest uitgebreide – deel worden de online leeractiviteiten, met de bijhorende tools, toegelicht en gedemonstreerd. Daarbij wordt steeds de koppeling gemaakt uit het offline leren in de klas. De deelnemers gaan tijdens de vorming zelf actief aan de slag met deze aangereikte tools.

Op het einde van de vorming worden de verschillende uitgangspunten besproken vanuit de eindresultaten van de deelnemers.

Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.
Beginsituatie

Deelnemers brengen mee:

 • Eigen laptop: indien de vorming niet doorgaat in een computerlokaal.
 • Hoofdtelefoon: bij voorkeur met microfoon.
 • Eigen cursusmateriaal. Op deze manier kan men doelgericht materiaal aanmaken. Dit materiaal kan men dan nadien meteen gebruiken in de eigen klaspraktijk.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Shane Vermeersch

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •       Lager Onderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-092