Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 3: zelfregulatie en zelfregulerend leren
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Doelstellingen

Deelnemers aan deze sessie verwerven volgende competenties:

 • Kennisvaardigheden: de deelnemers beschikken over verschillende inzichten betreffende metacognitie, de logische denkniveaus en gesprekstechniek voor dieptegesprekken
 • Toepassingsvaardigheid: de deelnemers kunnen verschillende methodieken toepassen in de gepaste context op hun school en worden zodoende coach in het ondersteunen van persoonsgebonden ontwikkeling
 • Attitudevaardigheid: deelnemers beschouwen zelfsturing als een essentieel en motiverend element van persoonsgebonden ontwikkeling.
Inhoud

Leren via sturing aangevuld met leren vanuit zelfsturing en eigenaarschap.

Klaverblad 3: zelfregulatie en zelfregulerend leren

Wat zijn de aspecten en fasen van zelfregulerend leren/leven? (model van Zimmerman)
Welke vaardigheden zijn noodzakelijk te ontwikkelen en welke ontwikkeling doorloopt de leerling (van observatieniveau over imitatieniveau en zelfbeheersingsniveau naar zelfregulatieniveau)? Wat vertelt de zelfdeterminatietheorie ons over de relatie tussen zelfsturing en intrinsieke motivatie?
We gaan ook in op voorbeelden voor de klaspraktijk.

Dit aanbod is bedoeld als ondersteuning van de uitwerking van persoonsgebonden ontwikkeling op de basisschool.
De reeks bestaat uit 4 modules die één geheel vormen, maar ze kunnen ook apart gevolgd worden.

Kenmerk van deze reeks: krachtige inzichten, ondersteund met bruikbare methodieken op school.

Methodiek

De verschillende inzichten, methodieken en instrumenten worden toegelicht. Daarnaast worden verschillende instrumenten concreet besproken en uitgetest op hun toepassingsmogelijkheden binnen de eigen schoolcontext in de vorm van dialoog en interactieve werkmomenten.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Peter Van de Moortel

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Zorgcoördinatoren
 • CLB-medewerkers

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-185