STEM-aanpak in de klas!
Inzicht verwerven in een STEM-aanpak vanuit praktijkvoorbeelden

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen

Gedifferentieerd leren kijken naar voorbeelden van STEM-activiteiten en vaardigheden aanleren voor het opzetten van dergelijke activiteiten in de basisschool.

Inhoud

Wetenschap en techniek, en bij uitbreiding STEM, dragen bij tot de ontwikkeling van een aantal essentiële vaardigheden en attitudes bij kinderen in het basisonderwijs. Deze nascholing richt zich op de implementatie van zinvolle STEM-activiteiten in het basisonderwijs op basis van de didactiek van onderzoekend leren. Vanuit de interactie tussen de leerkracht, het kind en geschikt leermateriaal wordt het probleemoplossend en onderzoekend vermogen van het kind aangesproken en aangestuurd. Tijdens de sessie wordt eerst een les gegeven in de klas van de leerkracht waarbij de didactiek van onderzoekend leren gehanteerd wordt. Aansluitend gaan we met de leerkrachten samenzitten om de les te bespreken, zelf verder aan de slag te gaan met ander concreet STEMmateriaal en er wordt hierbij ook met filmfragmenten gewerkt die geanalyseerd worden aan de hand van een didactisch model voor goed STEM-onderwijs.

Methodiek

Er wordt een les gegeven in een klas. Voor de bespreking erna wordt gebruik gemaakt van een presentatie met slides en filmfragmenten. Bespreking van voorbeelden in groep. Inzichten worden omgezet in de praktijk via specifieke activiteiten in groepjes.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Annelore Blondeel
 • Geert Neyrynck
 • Kristof Van De Keere
 • Remko Meys
 • Stephanie Vervaet

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Lager Onderwijs
 •    Tweede graad
 •    Derde graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

16

Code

T21-273