Kwaliteitsvolle animatie, een troef bij naschoolse opvang
Animatietechnieken en nog veel meer

Doelstellingen
 • Inzicht krijgen in kansen en mogelijkheden van kinderen in de verschillende stadia van ontwikkeling op het vlak van zelfstandigheid en sociale vaardigheden
 • Kennis opdoen over de voorwaarden van geslaagde improvisatie en animatie met aandacht voor brede diversiteit
 • De principes van kwaliteitsvol speelplaatsmanagement ontdekken
 • Leren omgaan met uitdagend gedrag: achtergronden en simulaties
 • Deze verworvenheden trainen in animatietechnieken
 • Animatie-initiatieven ontwerpen
Inhoud

Dag 1 - voormiddag:

 • Psychologische en fysieke ontwikkeling van het kind en zijn leefwereld
 • Concrete vertaling naar: wat kan een kind (niet), wat vindt een kind (meestal) leuk in de verschillende stadia van zijn ontwikkeling
 • Wat zijn de mogelijkheden van / kansen tot zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden
 • Wat zijn de principes van geslaagde animatie en improvisatie
 • Aandachtspunten voor brede diversiteit: leeftijd, interesse, ontwikkelingsritme, culturele achtergrond, (zorg)behoefte...
 • Inleiding op speelplaatsmanagement

Dag 1 - namiddag

 • Kennismakingsoefeningen en training in animatietechnieken met bijzondere aandacht voor brede diversiteit en veiligheid in de volledige leergroep en in kleinere subgroepen
 • Uitwisseling van ervaringen, geslaagde modellen en tips

Dag 2 - voormiddag

 • Vervolg principes van speelplaatsmanagement zoals toezicht houden en het ontwerpen van activiteiten met het oog op sociale vaardigheden en ook afspraken, incidentenbehandeling ...
 • Omgaan met uitdagend (storend) gedrag zowel wat betreft preventie, reactie als nazorg ; omgaan met verbale en non-verbale conflicten voor, tijdens en na de lestijden om de animatiemomenten alle kansen te bieden
 • Gedachtewisseling over positieve en negatieve effecten van sanctioneren versus begeleiden tijdens de opvangmomenten

Dag 2 - namiddag

 • Ontwerpen en uitproberen van animatie-initiatieven voor verschillende leeftijden, ritmes en behoeftes
 • Onderlinge observatie en feedback
 • Oefeningen op aanpassing aan feedback en op flexibiliteit
 • Enkele simulaties van / oefeningen op situaties van uitdagend gedrag
 • Leereffecten uitwisselen en plannen maken


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden.

Methodiek

Interactieve uiteenzetting, oefenen en uitproberen, veel ruimte voor vragen en voorstellen, discussie …

Beginsituatie

/

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Ipse bvba

Prijs per sessie

 • € 595,00 voor 1 sessie
 • € 1.190,00 voor 2 sessies
 • € 1.785,00 voor 3 sessies
 • € 2.380,00 voor 4 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Basisonderwijs

Doelgroep

 • Opvoeders

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

T21-135