EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren
Naar een krachtige en schoolbrede formatieve evaluatiepraktijk

Doelstellingen
 • Deelnemers zien de kracht van een formatief evaluatiekader;
 • Deelnemers zijn vertrouwd met de belangrijkste strategieën en de daarbij horende concrete technieken.
Inhoud

Deze sessie is bedoeld voor wie er al van overtuigd is dat evalueren ook het leren kan en moet ondersteunen. Geen leren zonder evalueren!

Je wilt dus werk maken van een krachtige formatieve evaluatiepraktijk.

Hoe moet ik lesgeven zodat formatief evalueren mogelijk wordt en haalbaar?

Alle aandacht gaat hier dus naar de klaspraktijk. We bekijken de belangrijkste strategieën en vertalen die in concrete klaspraktijken. We gaan grondig in op:

 • leerdoelgericht werken;
 • de kracht van vragen stellen;
 • de grote impact van goede feedback;
 • een interactief klasklimaat;
 • leerlingen meer eigenaar van en verantwoordelijk voor het eigen leren.

Resultaat: een waslijst van technieken waarmee je die formatieve evaluatie cultuur waar kunt maken.

Evalueren wordt evaLuEREN, een vast onderdeel van je lespraktijk!

Technieken voorstellen, illustreren, bespreken en toetsen aan de praktijk en inzichten van deelnemers vraagt tijd, maar maakt het geheel zoveel effectiever.

Het gaat hier over een leertraject in de tijd gespreid over verschillende leermomenten.

Wie dit volgt verwerft expertise over formatief evalueren.

Methodiek

Informatie – actie - reflectie


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Deelnemers hoeven niet meer geïnformeerd te worden over de kenmerken van formatief evalueren en ook niet overtuigd van de kracht en noodzaak ervan. Alle tijd kan dus gaan naar de praktische vertaling.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie
 • € 1.300,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •       Lager Onderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-152