Dag van wiskunde - tweede en derde graad

Afgelopen

Inhoud
Programma:

08.30 u.  onthaal met koffie, thee of frisdrank + leermiddelenbeurs + netwerkmoment

09.00 u.  welkom en inleiding door vakbegeleider Ellen Termote

09.30 u.  werkwinkels beurt 1

11.00 u.  pauze met koffie, thee of frisdrank + leermiddelenbeurs + netwerkmoment

11.30 u.  werkwinkels beurt 2

13.00 u.  einde

Werkwinkels

Doelgroep

Leraren tweede en derde graad D-finaliteit en Dubbele finaliteit aso-kso-tso

Doelstelling
 • Een overzicht krijgen van enkele veel gebruikte mogelijkheden en toepassingen van GeoGebra
 • Gebruik van GeoGebra (Suite) als grafische rekenmachine in de klas
Inhoud

Door de digisprong wordt in veel scholen de klassieke grafische rekenmachine vervangen door software op een laptop, in het bijzonder GeoGebra. Toch heeft nog niet elke leerkracht wiskunde voldoende zicht op de mogelijkheden van GeoGebra. In deze sessie behandelen we verschillende vragen van beginnende GeoGebra gebruikers. Waar vind ik GeoGebra? Welke app kies ik? Waarvoor gebruik ik GeoGebra? Waar vind ik interessante applets en handleidingen? Waar kan ik hulp vinden bij commando’s? Waar vind ik bewaarde bestanden terug? Hoe gebruik ik GeoGebra bij toetsen en examens? Hoe gebruik ik GeoGebra als alternatief voor het klassieke grafische rekentoestel? Bij deze laatste vraag kijken we meer in detail naar enkele courante functionaliteiten voor analyse, matrices, stelsels en statistiek.   

Deze sessie duurt 3 uur zodat er voldoende tijd is om zelf te experimenteren.

Methodiek
 • Demonstratie
 • Zelfstandig experimenteren
Beginsituatie

Leerkrachten wiskunde die nog geen of slechts weinig ervaring hebben met het gebruik van GeoGebra in de klas.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Eigen laptop

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Els Coussement
Doelgroep

Leraren derde graad D-finaliteit en dubbele finaliteit aso-kso-tso

Doelstelling

Tonen hoe de (vernieuwde) leerplandoelstellingen voor afgeleide in de derde graad overgebracht kunnen worden aan de leerlingen.

Inhoud

Op 1 september zijn de leerkrachten van de derde graad gestart met vernieuwde leerplannen. Begin september 2023 verscheen er ook op didactiefonline.nl een artikel over 10 gouden instructieprincipes. GeoGebra is ondertussen ruim ingeburgerd in Vlaanderen. De lesgever zal aan de hand van zijn eigen ontworpen GeoGebraboek een manier laten zien hoe de vernieuwde leerplandoelstellingen voor afgeleide overgebracht kunnen worden aan de leerlingen zodat de afgeleide leerstof hopelijk verankerd geraakt in het langetermijngeheugen.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Karel Appeltans
Doelgroep
Leraren tweede en derde graad
Doelstelling

Na deze sessie krijgen de leraars een duidelijk beeld over de mogelijkheden om GeoGebra in te zetten in hun dagelijkse lespraktijk.

Inhoud

Nu veel scholen de GRM aan de kant schuiven, willen we met deze sessie tonen hoe GeoGebra kan ingezet worden als vervanger van deze GRM, en zelfs veel meer dan dat. Hoewel de voorziene tijd veel te kort is om alle mogelijkheden van GeoGebra in kaart te brengen, proberen we toch volgend overzicht te geven:

 • De verschillende versies van GeoGebra
 • De examenmodus van GeoGebra
 • Berekeningen met het CAS van GeoGebra en met het algebravenster van GeoGebra
 • Grafieken met GeoGebra, tabellen met functiewaarden
 • Analyse van de derde graad
 • Rekenen met matrices en determinanten
 • Statistiek
Methodiek

Demosessie

Beginsituatie

Geen bijzondere voorkennis nodig, maar een basiskennis van GeoGebra is natuurlijk mooi meegenomen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Deelnemers mogen een laptop meebrengen om een en ander uit te proberen van wat gedemonstreerd wordt (maar dit is zeker geen vereiste, de sessie is vooral een demosessie). In dat geval zorgen zij er zelf voor dat GeoGebra vooraf op hun laptop geïnstalleerd is.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Paul Decuypere
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad D-finaliteit

Inhoud

Met de starttoets (ijkingstoets) voor industrieel ingenieur kunnen leerlingen hun wiskundige vaardigheden en kennis aftoetsen aan de verwachte startcompetenties van deze bacheloropleiding. De leerinhouden wiskunde uit het secundair onderwijs en de soorten vragen die aan bod komen in de toets worden besproken. We analyseren een mix van vragen die de voorbije jaren werden gesteld en bekijken ook de slaagcijfers. Er wordt tevens stil gestaan bij de voorbereiding op de toets en de verschillende ondersteuningsinitiatieven die worden aangeboden na de toets voor leerlingen die niet geslaagd waren maar toch de opleiding willen aanvatten.  We exploreren ook kort de wiskunde topics  in het recent vernieuwde curriculum van de polyvalente ingenieursvorming met meer nadruk op probleemoplossend denken en toepassen. Er is voldoende ruimte voor vraagstelling tijdens de sessie. 

Beurten
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Rudy Briers
Doelgroep

Leraren tweede graad D-finaliteit (sterke richtingen)

Doelstelling

Leerkrachten kunnen aan de slag met de nieuwe accenten van het leerplan en hebben inspiratie voor oefeningen.

Inhoud

Analytische meetkunde is een klassiek onderwerp die een leerkracht veel info gaf om leerlingen naar de derde graad te kunnen adviseren. We grasduinen in een mogelijke basis van  een cursus analytische meetkunde voor de leerlingen. We staan stil bij de accenten van de laatste versie van het nieuwe leerplan zoals 

 • het vectorieel bewijzen van eigenschappen en de vergelijking met andere bewijzen
 • normaalvector
 • raaklijnen aan een cirkel …
Methodiek

Hoorcollege

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Rekentoestel en geodriehoek

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Machteld Verhenne
Doelgroep

Leraren derde graad D-finaliteit

Doelstelling

Na deze sessie kennen de deelnemers de basisbegrippen en -concepten, kunnen de deelnemers diverse problemen oplossen met rijen en kennen de deelnemers enkele toepassingen van rijen. 

Inhoud

Vanaf de kindertijd zijn rijen aanwezig in de rekenles: aanvullen of beschrijven van patronen, verbanden zoeken tussen een reeks getallen. Ongetwijfeld is iedereen hier wel al eens mee in aanraking gekomen. Nu gaan we in deze sessie niet in op de vaardigheid om verbanden te zoeken, maar gaan we een wiskundige formulering opbouwen en laten we zien waarvoor rijen relevant zijn. 

Startend van een aantal probleemstellingen, welke rechtstreeks toepasbaar zijn in de klas verkennen we de bijhorende basisbegrippen en -concepten. Vervolgens gaan we samen aan de slag om enkele problemen op te lossen. Als slot kijken we naar enkele toepassingen van rijen.

Methodiek

De deelnemers lossen zelf enkele kleinere problemen op met rijen. Dit wordt afgewisseld met een bespreking van deze problemen en de nodige theorie door de lesgever. 

Beurten
Docenten
  Doelgroep

  Leraren tweede en derde graad D-finaliteit en Dubbele finaliteit aso-kso-tso

  Doelstelling

  De deelnemers zien de noodzaak van binnenklasdifferentiatie in en hoe zelfregulatie daarbij een rol kan spelen.

  Inhoud

  Vertrekkende vanuit de doelen van de tweede en derde graad bekijken we in deze sessie hoe we leerlingen de best mogelijke begeleiding kunnen geven. We bekijken hoe binnenklasdifferentiatie kan ingezet worden om de doelen met elke leerling te bereiken.

  Verder gaan we dieper in op zelfregulerend leren. Daarbij leggen we vooral de nadruk op de competenties die hierbij getraind kunnen/moeten worden en hoe we dit binnen onze wiskundelessen kunnen aanpakken.
  Zijdelings kan ook taalontwikkelend lesgeven aan bod komen.
  Methodiek

  Instructiemomenten worden afgewisseld met oefenvormen en mogelijkheid tot vragen stellen.

  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Mark Verbelen
  Doelgroep

  Leraren tweede en derde graad

  Doelstelling

  Je vergelijkt Suite met Klassiek en verkent het scala aan rekenmogelijkheden en -beperkingen met de examenmodus.

  Inhoud

  Het aangekondigde rekenblad in Suite is een jaar uitgesteld. Wel is het tabelvenster is de uitgelezen tool om met spreidingsdiagrammen te werken en trendlijnen van elk mogelijk type te berekenen. 

  Je kunt het ook gebruiken voor statistische berekening. Je verkent de statistische mogelijkheden van Suite en Klassiek binnen de beschrijvende statistiek.

  De verschillende offline apps hebben aparte rekenmogelijkheden en -beperkingen. Zo kan je gericht die app kiezen die je het best geschikt vindt als tool tijdens je examens. De examenmodus Vlaanderen maakt het nu ook binnen Suite mogelijk om een pakketje rekentoepassingen uit te schakelen. We overlopen het hele scala.

  Methodiek

  Je werkt actief enkele statistische toepassingen uit, waarbinnen je de interface van het tabelvenster verkent. Je verkent het wat en waarom van de examenmodus Vlaanderen en vergelijkt de verschillende apps.

  Beginsituatie

  Basiskennis van de gebruikersinterface van GeoGebra Suite is wenselijk.

  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  • Laptop
  • Gelieve GeoGebra Suite te installeren om met de examenmodus te kunnen werken. 
  • Voor statistiek kan je ook met de online versie werken.
  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Chris Cambré
  Doelgroep

  Leraren derde graad aso-tso

  Doelstelling

  Deze sessie biedt inspiratie om groepentheorie te introduceren bij leerlingen uit de derde graad.

  Inhoud

  Kennismaken met het concept groep vanuit algebraïsche en meetkundige voorbeelden (n.a.v. LPD43)

  De sessie is gebaseerd op lesmateriaal dat drie (ondertussen afgestudeerde) studenten ontwikkeld en uitgetest hebben in het kader van hun masterproefonderzoek in de educatieve master. Deze studenten laten je graag kennismaken met twee verschillende manieren om groepentheorie te introduceren. We bekijken de (abstracte) definitie van een groep vanuit twee verschillende invalshoeken: enerzijds vanuit het oplossen van vergelijkingen uit de algebra en anderzijds vanuit de symmetrieën van meetkundige figuren. Zo kunnen de leerlingen deze abstracte algebraïsche structuur linken aan wiskundige concepten waar ze al bekend mee zijn.

  Tijdens de sessie duiken we wat dieper in de groepentheorie en bekijken we voorbeelden van eindige groepen die gelinkt kunnen worden aan bekende concepten zoals matrices en complexe getallen.

  Methodiek

  Je stapt in de schoenen van je leerlingen en (her)ontdekt de definitie van een groep via interactieve werkvormen.

  Beginsituatie
  • Kennis van groepentheorie niet noodzakelijk
  • Kennis van de concepten uit het huidige leerplan gevorderde wiskunde
  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Mathias Buckinx
  • Ben Vos
  Doelgroep
  Alle leraren en geïnteresseerden
  Doelstelling
  Handvatten om wiskunde-inhouden te linken aan prikkelende toepassingen.
  Inhoud

  Iedereen gebruikt dagelijks zijn smartphone, van bellen en surfen over social media tot het uitvoeren van betalingen. Toch weten weinigen dat al deze functionaliteiten draaien op wiskunde met concepten die reeds gezien worden in het secundair onderwijs.

  Achter het schijnbaar alledaagse gebruik van apps schuilt een verrassend verhaal. In deze lezing nemen we je mee op een ontdekkingsreis naar de motor van je favoriete apps, van Google Maps over social media tot Payconiq. Kom zo alles te weten over de verborgen kracht van wiskunde in je digitale metgezel.

  Methodiek
  Lezing met enige interactie via vragen.
  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Ann Dooms
  Doelgroep
  Leraren derde graad D-finaliteit aso - tso (domeingebonden D)
  Doelstelling
  De deelnemers leren hoe een simulatie van de steekproevenverdeling kan leiden tot conceptueel inzicht in hypothesetoetsen.
  Inhoud
  De gedachtegang achter een hypothesetoets is niet gemakkelijk. Een strikte wiskundige onderbouwing hiervan is niet eenvoudig en leidt, zo leren ervaring en vakdidactische literatuur, vaak niet tot het gewenste inzicht in deze gedachtegang. Daardoor ontstaat de neiging om het te houden bij het aanleren van een ‘recept’ zonder inzicht. Dat is jammer (en niet in overeenstemming met de minimumdoelen) want het is wel degelijk mogelijk om leerlingen inzicht te geven in de gedachtegang achter een hypothesetoets. We tonen hoe je deze gedachtegang op een informele manier duidelijk kunt maken. We steunen hierbij op het concept van de steekproevenverdeling. We maken gebruik van een applet die de steekproevenverdeling via simulatie bepaalt en vervolgens visueel voorstelt. In sommige studierichtingen kan deze informele aanpak volstaan. In andere studierichtingen kan deze informele aanpak samengaan met een meer wiskundige onderbouwing en een meerwaarde betekenen voor het conceptueel inzicht.
  Methodiek
  We werken grotendeels klassikaal, waarbij de begeleider van de workshop de applet bedient, vragen stelt aan de deelnemers en kleine opdrachten geeft.
  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  De docent zal de applet bedienen, maar leerkrachten die een laptop meehebben kunnen er eventueel voor kiezen om ook zelf met de applet te werken.
  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Johan Deprez
  Doelgroep
  Leraren tweede en derde graad D-finaliteit aso-tso
  Doelstelling
  Integreren van het generieke minimumdoel rond problem solving doorheen de leerstof en wiskundelessen.
  Inhoud
  Het oplossen en creëren van problemen is niet alleen een belangrijk en onmisbaar deel van het wiskundig denken, maar vaak ook de motor voor de goesting in wiskunde. Het ontwikkelen van vaardigheden die daarmee verband houden is bijgevolg erg belangrijk in de hedendaagse wiskundedidactiek.
  In deze nascholing behandelen we:
  • een theoretische kader voor het probleemoplossend denken (kort),
  • meerdere heuristieken om een aantal aangereikte problemen op te lossen,
  • diverse didactische werkvormen zowel voor individueel als voor groepswerk,
  • opbouw van de probleemoplossende vaardigheden doorheen de leerstof,
  • linken met computationeel denken.
  Methodiek
  Hoorcollege (theoretisch kader), uittesten van enkele didactische werkvormen.
  Beurten
  Docenten

   Inschrijven

   niet mogelijk

    

   Praktische info

   Datum

   • zaterdag 18 november 2023
   van 09:00u tot 13:00u

   Locatie

   KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
   Etienne Sabbelaan 53
   8500 KORTRIJK, België

   Prijs

   € 65,00

   Type nascholing

   Dag van

   Leerformat

   Classic

   Onderwijsniveau

   • Gewoon Secundair Onderwijs
   •    Tweede graad
   •    Derde graad

   Doelgroep

   • Leraren en docenten

    

   Maximum aantal deelnemers

   250

   Code

   D24-008