Van breed evalueren naar rapporteren
Het rapport afstemmen op de brede manier van evalueren

Doelstellingen
  • Inzicht verwerven in de keuzes die een school kan maken bij het rapporteren.
  • Stappen zetten van het huidig rapport naar het toekomstig rapport dat meer geënt is op facetten van het breed evalueren. 
Inhoud

Nadat we de 6 principes van breed evalueren doorlopen en bestudeerd hebben zetten we een volgende stap naar het rapporteren van de resultaten.
Communicatie over resultaten, maar ook rapporten moeten afgestemd zijn op de werkwijze in de klaspraktijk en omgekeerd. Dit is geen eenvoudige oefening.

Binnen deze sessie bekijken we eerst de huidige rapporten. We gebruiken hiervoor een kijkwijzer. Vanuit deze bevindingen en de inzichten die we tijdens de vorige sessie gekregen hebben krijgen de deelnemers de kans om even te dromen. Waar willen we als school naartoe? Hoe ver willen we gaan binnen het breed evalueren en onze rapporten? Welke stappen willen we zetten?

Na deze droomoefening krijgen de deelnemers de kans om in kleinere groepen te snuisteren in verschillende concrete voorbeelden om zo inspiratie voor het eigen rapport op te doen.
Tijdens het afsluitend gesprek delen de verschillende groepen hun indrukken en voorkeuren die ze gezien en besproken hebben. Dit moet een aanzet zijn om later tijdens een teamvergadering bepaalde keuzes te maken.   

Methodiek

interactieve vorming

Beginsituatie

Dit is een vervolgsessie na de sessie “Een brede blik op evaluatie” (T25-001) 

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  •    Lager Onderwijs
  • Buitengewoon Basisonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-002