Duurzame taalondersteuning voor ex-OKAN-leerlingen
Aan de slag met ex-OKAN-leerlingen in jouw vak!

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen
 • Deelnemers weten voor welke uitdagingen ex-OKAN-leerlingen in hun lessen precies staan.
 • Deelnemers zijn op de hoogte van het voortraject van hun ex-OKAN-leerlingen en hun voortdurende proces van tweedetaalverwerving.
 • Deelnemers weten hoe ze in hun lessen concreet kunnen inspelen op de talige noden van de ex-OKAN-leerlingen, en bij uitbreiding alle taalzwakke leerlingen. 
Inhoud
De groep anderstalige nieuwkomers die de klassen bevolken, wordt elk jaar groter. Deze situatie zorgt voor een uitdagende dynamiek in de lespraktijk, want deze leerlingen beheersen het Nederlands onvoldoende om de lessen te kunnen volgen. Hun leerkrachten zitten bijgevolg met de handen in het haar. Ze willen deze leerlingen helpen en ondersteunen, maar ze weten niet goed hoe. Ze willen ook de reguliere leerlingen voldoende (blijven) uitdagen.

Om aan deze vraag tegemoet te komen, ontwikkelden de onderzoekers een didactisch cahier met vijf concrete richtlijnen om ex-OKAN-leerlingen duurzaam te ondersteunen in alle lessen van het secundair onderwijs. De focus van deze didactische tool is leerkrachten competent maken om het aanbod in de klas optimaal af te stemmen op de diversiteit aan leerlingen in de klas, en bij uitbreiding in de volledige school. 
Methodiek
Infosessie met focus op concrete voorbeelden die meteen in de eigen praktijk kunnen worden toegepast. 
Beginsituatie
/

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Ingrid Declercq
 • Liesbeth Ghesquière

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-277