Binnenklasdifferentiatie praktisch en haalbaar organiseren
Aan de slag met een meersporenbeleid in je klas en toch het overzicht behouden? Ja, het kan!

Doelstellingen
 • Kennismaken met interactieve werkvormen om kinderen maximaal te betrekken tijdens je instructie (Expliciete Directe Instructie);
 • Een meersporenbeleid kunnen toepassen door een soepele klasorganisatie te hanteren (IGDI);
 • Kinderen actief betrekken bij de procesevaluatie om het zelfsturend gedrag te vergroten.
Inhoud

Vertrekkend vanuit een interactieve klassikale instructie komen we tot een gedifferentieerde instructie die zo goed mogelijk tegemoet komt aan de individuele noden van de kinderen.

We hechten bijzonder veel belang aan de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden die kinderen nodig hebben om in een gedifferentieerde klas te kunnen leren en leven: willen leren uit fouten, hulp vragen en hulp bieden, aan afspraken kunnen houden, zelfstandig kunnen werken,…

Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het kenniscentrum van onze website www.vlajo.org. Met de materialen en de tools die je hier vindt, kun je meteen aan de slag om de lessen uit jouw methode in het model te gieten.

Methodiek
 • Interactieve werkvormen, ervaringsuitwisseling, doceermoment
 • Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek. 

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 450,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Lager Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Zorgcoördinatoren
 • Directeurs en adjunct-directeurs

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-012