Gezag hebben…gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog?
Een kennismaking met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op de boeken van Haim Omer

Doelstellingen

In deze sessie leren deelnemers dat gezag meer dan ooit nodig is. Ze krijgen enkele ideeën over hoe je tot een hedendaagse vorm van autoriteit kan komen. Het implementeren op scholen vergt een intensere training en ondersteuning.

Inhoud

Als leerkracht, opvoeder,... krijg je soms te maken met gedrag van leerlingen waar je geen vat lijkt op te hebben. Opvoedingsmethodes die vroeger wel nog werkten, lijken nu te falen. Grenzen stellen lukt niet meer en respect voor gezagsfiguren lijkt verdwenen. Ook praten of onderhandelen met leerlingen zorgt voor eeuwige discussies... waarbij helaas vaak de volwassenen het onderspit moeten delven. Leerkrachten, opvoeders en ouders staan dan met hun rug tegen de muur en voelen zicht machteloos. Deze machteloosheid zorgt voor een vicieuze cirkel waarbij het gedrag verergert, de spanningen hoger oplopen en de band tussen leerkrachten, opvoeders en leerlingen onder druk komt te staan.

In deze sessie maken we kennis met een nieuwe manier om autoriteit op te bouwen. We overlopen een 6-tal ingrediënten voor een vastberaden maar ook warme aanpak en illustreren dit met enkele concrete technieken die leerkrachten en opvoeders sterker maken.

We zien ook hoe we onze onmacht bij vastgelopen situaties of extreem moeilijk gedrag kunnen omzetten in kracht door acties van geweldloos verzet.


Methodiek

Presentatie met PowerPoint, filmfragmenten en concrete voorbeelden.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 450,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Leerlingenbegeleiders
  • Opvoeders

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-081