Ben jij een directeur of een schoolleider?
Verken welk soort management- of leiderschapsstijl het best bij je (context) past

Doelstellingen

Na afloop van de nascholing ben je in staat om 

… op basis van eigen casussen de eigen opvattingen over leiderschap uit te dagen vanuit theoretisch perspectief en die van anderen.

… het eigen leiderschap af te stemmen op de verwachtingen van je context.

... je eigen sterktes en uitdagingen als leider te benoemen en te bevragen.

Inhoud

Leiderschap in onderwijscontexten is een complexe aangelegenheid. In deze sessie verken je welk soort management of leiderschap het best bij jou, je werk en jouw context past.

Er is veel geschreven over leiderschapsmodellen en autoriteit. En alles valt of staat met de manier waarop jij in jouw context en met jouw achtergrond daar mee aan de slag kunt gaan.

Wat is leiderschap in een onderwijscontext? Wat hoort bij je taken, wat bij de relatie? Wat wordt bepaald door je eigen profiel en wat gebeurt onder invloed van je context.

Via casuïstiek onderzoeken we samen het eigen leiderschap en wat jou als leider beïnvloedt. Je wordt uitgedaagd om vanuit een ander perspectief naar je keuzes en handelen te kijken. Ontdek samen met anderen of je een directeur of schoolleider bent.

Methodiek

Deze nascholing combineert theoretische kaders met interactieve werkvormen en coachende groepsgesprekken.

Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Eigen relevante casussen meebrengen is altijd een meerwaarde.  

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-026