Anders kijken naar lastig gedrag

Doelstellingen
 • reflecteren over je rol als leerkracht in een zorgende (leer-)context;
 • je focus op lastig gedrag bij kinderen/jongeren wijzigen: van ‘probleem’ naar ‘kans’;
 • een zorgsterke, proactieve klaspraktijk realiseren door in te zetten op deze drie motiverende factoren: verbinding door erkenning, autonomie en competentie.
Inhoud

Als leerkracht merk je elke dag: opvoedingsrecepten die het altijd deden, lijken vandaag niet meer te werken. Kinderen/jongeren zijn mondiger, kritischer, veeleisender. Ze gaan anders om met ‘gezag’…  en dat daagt jou als leerkracht/ouder extra uit. Straffen en belonen, verbieden, complimenteren, negeren, afleiden, in dialoog gaan, een rolmodel zijn: alles probeer je. En toch: het loopt niet zoals je zou willen! Dat is lastig! 

Hoe versterk je de opgesomde strategieën? 

Door de focus te verleggen van ‘probleem’ naar ‘kans’. Dat kan door dat ‘lastig gedrag’ anders te bekijken en het te beschouwen als stuntelige uiting van fundamenteel, menselijk verlangen naar erkenning, autonomie en competentie.   

In deze nascholing leer je tools kennen om die mindshift te maken. 

We schetsen een kader waarin preventie en positieve groepsdynamiek naast (zelf)zorg centraal staan. Voorbeelden uit het dagelijks (klas)leven vertalen de inzichten naar de praktijk.

Methodiek
 • interactieve presentatie
 • reflectie
 • delen van ervaringen
 • vraagstelling


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-151