Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen
Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen

Deelnemers verwerven inzicht in recente onderzoeksbevindingen rond aanvangsbegeleiding en reflecteren op basis hiervan over de eigen praktijk van aanvangsbegeleiding op hun eigen school / binnen hun eigen scholengemeenschap in functie van optimalisatie. 

Inhoud

Het aantal startende leraren dat vroegtijdig het beroep verlaat is alarmerend. Het nijpende lerarentekort, dat bovendien niet louter Vlaams is, heeft ertoe geleid dat vandaag de dag meer aandacht uitgaat naar het begeleiden van startende leraren. Sinds 1 september 2019 is aanvangsbegeleiding een recht en plicht en ontvangen schoolbesturen hiervoor bijkomende middelen. Er wordt echter geen invulling gegeven aan de manier waarop aanvangsbegeleiding in scholen moet worden vormgegeven. Dit geeft scholen de mogelijkheid om de middelen op een welbepaalde manier in te zetten, geënt op de eigen schoolcontext en de noden van de eigen startende leraren. Tegelijkertijd staan scholen zelf voor de uitdaging om kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding uit te denken en te implementeren. We vertrekken in deze sessie vanuit inzichten uit de internationale literatuur die aangeven dat het potentieel van aanvangsbegeleiding in de kracht van een sterk schoolteam ligt en onderzoeken op welke manier we dit kunnen optimaliseren binnen de eigen werking.  

Methodiek
 • Presentatie 
 • Reflectie-oefeningen
Beginsituatie

Betrokken bij aanvangsbegeleiding op de eigen school

Edities

Code Sessies Status
I25-040-A
woensdag 5 februari 2025
9.00u tot 12.00u
KH VIVES Campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Charlotte Struyve

Aantal edities

1

Prijs

€ 72,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Lager Onderwijs
 •          Eerste graad
 •          Tweede graad
 •          Derde graad
 • Secundair Onderwijs
 •       Eerste graad
 •       Tweede graad
 •       Derde graad
 •       Vierde graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I25-040