Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen
Inzoomen op de ADI en EDI instructiemodellen

Doelstellingen
  • Inzicht verwerven in het Activerende Directe Instructiemodel (ADI) en het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI).
  • Ervaren hoe je een gedifferentieerde aanpak kan organiseren door het inzetten op formatief evalueren, coöperatieve leerstrategieën en zelfstandig werk.
Inhoud

Een goede instructie geven lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. 

Bij het Activerende Directe Instructiemodel en het Expliciete Directe Instructiemodel doorlopen de leerkracht en de leerling samen op een actieve en interactieve manier de stappen in de onderwijsleersituatie.

Vertrekkende vanuit deze instructiemodellen laten we jullie ervaren hoe je tijdens de verschillende instructiefasen de leerstof actief en gedifferentieerd kan aanpakken door in te zetten op vormen van formatief evalueren, Coöperatieve Leerstrategieën en zelfstandig werk.

Wens je graag een vervolg op deze vorming? Dan kan je inschrijven voor de vorming Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  •    Gewoon Basisonderwijs
  •       Lager Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-010