Team (z)onder spanning
Creëer openheid in je team dankzij het exploreren van perspectieven

Doelstellingen

Na afloop van deze sessie

… heb je als team inzicht in het belang en de complexiteit van perspectieven en perspectiefverbreding. 

… weet je hoe je exploratie van perspectief als communicatiestrategie kunt hanteren. 

… ben je bereid om via perspectiefwissel je eigen perspectief in vraag te stellen. 

Inhoud

Heel wat spanning tussen onderwijsprofessionals, met leerlingen of met ouders ontstaan wanneer er ruis op de communicatie zit. De boodschap zelf komt op die manier anders over dan ze bedoeld of vertrokken is. Het exploreren van het perspectief van de ander vormt hier een belangrijk deel van de oplossing. 

Leer via interactieve oefeningen nadenken over het eigen perspectief en waar communicatie met de ander soms blijft hangen. We verkennen de complexiteit van perspectieven in het anders zijn, vanuit de rol als ouder, professional, directeur en leerling.

Ontdek vanuit een systeem-theoretisch kader hoe je de onderlinge samenwerking kan versterken. 

Methodiek

Deze nascholing gebruikt vooral interactieve werkvormen en coachende groepsgesprekken. De werkvormen werken aan extra veiligheid binnen het team.

Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Eigen relevante casussen meebrengen is altijd een meerwaarde.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Leerlingenbegeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-031