Dag van biologie en natuurwetenschappen

Afgelopen

Inhoud
Programma:
08.30 u.    onthaal met koffie, thee of frisdrank + leermiddelenbeurs + netwerkmoment (Schoolrestaurant De Brug - Passe-Vite - ingang via Sint-Jozefstraat 1)
09.00 u.    werkwinkels beurt 1
10.30 u.    pauze met koffie, thee of frisdrank + leermiddelenbeurs + netwerkmoment
11.00 u.    werkwinkels beurt 2
12.30 u.    einde

Opmerking: werkwinkel 6 is een lange werkwinkel. Je volgt dan enkel deze werkwinkel (die na de pauze verdergezet wordt).

Werkwinkels

Doelgroep
Leraren natuurwetenschappen eerste en tweede graad
Doelstelling
Je krijgt inzicht in de verschillende stappen die doorlopen worden bij onderzoekend leren en in manieren om de natuurlijke nieuwsgierigheid en onderzoekende houding aan te wakkeren.
Inhoud
In deze sessie verkennen we de verschillende stappen die doorlopen worden bij onderzoekend leren. We staan ook stil bij het belang van oriëntatie om te kunnen komen tot het opstellen van onderzoeksvragen, deelvragen en eventueel een hypothese. Tijdens deze sessie ontdekken de deelnemers manieren om verwondering op te wekken en om de natuurlijke nieuwsgierigheid en onderzoekende houding bij leerlingen aan te wakkeren.
Methodiek
Vorming met plenair gedeelte en interactief werken in deelgroepen.
Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Tamara Diels
Doelgroep
Leraren tweede graad doorstroomfinaliteit en dubbele finaliteit
Doelstelling
 • In dit STEM-project werken leerlingen een groei- en vervolgens een fotosynthese-experiment uit.
 • Fotosynthesesnelheid van de zelfgekweekte algen bepalen ze m.b.v. een indicatoroplossing en colorimetrie.  
Inhoud
Dit STEM-project hangen we op aan de Pixar-film ‘WALL-E’ om een link te maken tussen de aanwezigheid van planten en het belang ervan voor leven op aarde. 
Leerlingen brainstormen over waarom wij planten nodig hebben én wat planten zoal nodig hebben om te groeien. Dit laat hen toe om een algenkweek op te starten via een groei-experiment. De algen volgen ze op met microscopie. Terwijl de algen groeien, werken ze een fotosynthese-experiment uit. Optimale groeicondities leiden tot een kweek (een fles) met genoeg algen om mee verder te werken. Omdat de algen zo klein zijn, verpakken ze die in algenballetjes. Het werken met deze kleine doorzichtige balletjes – nota bene gemaakt met stoffen afkomstig van algen zelf! – maakt het makkelijker om fotosynthese te meten. Fotosynthesesnelheid bepalen ze indirect via pH aan de hand van een zelfgemaakte indicatoroplossing en met behulp van colorimetrie. Wanneer er een snellere fotosynthese plaatsvindt, zal er minder CO2 in het water aanwezig zijn, wat chemisch voor minder H2CO3 zorgt, met een lichte pH-stijging tot gevolg. 
Methodiek
Tijdens deze werkwinkel lichten we de verschillende onderdelen van het STEM-project toe. Vervolgens lichten we er één onderdeel uit waarmee je aan de slag kan: je maakt zelf 'algenballetjes'. Deze kan je meenemen om in klas een fotosynthese-experiment uit te voeren. 
Materiaal door deelnemers mee te brengen
Labojas is noodzakelijk!
Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Ines Tavernier
Doelgroep
Leraren tweede graad dubbele finaliteit en leraren derde graad tso
Doelstelling
Je krijgt informatie over de opbouw van het project, de vakgebieden die aan bod komen en technieken en didactische methodes die worden ingezet. Tijdens deze werkwinkel focussen we op de modules met leerlingenexperimenten i.v.m. gistwerking, de bereiding van appel-druivenwijn en analyse van de wijn. 
Inhoud

Een STEM-project met focus op biochemie en circulair denken, ontwikkeld met steun van InnoVET en met medewerking van onder meer VIVES Hogeschool, iSTEM en de pedagogische begeleiding.

De inzet van het project is om leerlingen aan te zetten meer circulair te denken. Hiervoor wordt gewerkt rond de bereiding van appel-druivenwijn. Via geïntegreerd toepassen van leerstof uit verschillende vakken gaan leerlingen projectmatig, zelfstandig en onder begeleiding aan de slag. 

Er worden vijf werkpakketten aangeboden, telkens met handleiding voor de leerkracht:

 • WP0: inleiding
 • WP1: appelsap en druivensap
 • WP2: gist en fermentatie
 • WP3: appel-druivenwijnbereiding
 • WP4: kwaliteitscontrole van wijn
 • WP5: toegepast circulair denken 

Elk werkpakket is modulair opgebouwd. De modules zijn los van elkaar bruikbaar, maar ook als volledig STEM-project. Steeds wordt de nodige theoretische achtergrond, heel wat praktische opdrachten om experimenteel diverse leerinhouden te onderzoeken, visueel ondersteunend materiaal, ... voorzien. We leggen eveneens de klemtoon op duurzaamheid, circulariteit en gebruik van nieuwe materiaalsoorten (appelleer).

Methodiek
 • PowerPointpresentatie over de inhoud van de verschillende werkpakketten en toelichting van het gebruik van de website waar alle lesmateriaal te vinden is. 
 • Demonstratie van verschillende proefopstellingen met klemtoon op experimenten rond factoren die het gistingsproces beïnvloeden, enzymen en digitale escaperooms rond gistwerking.
 • Demonstratie van materiaal nodig voor de bereiding en analyse van appel-druivenwijn.
 • Verduidelijking van andere werkpakketten zoals toegepast circulair denken met onder meer toepassen van appelleer via PowerPointpresentatie.
Materiaal door deelnemers mee te brengen
eigen laptop + oortjes
Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
Docenten
 • Christine Organe
 • Veerle Makelberge
Doelstelling
Wil je de leerlingen van hun stoel krijgen, de leerstof actiever of creatiever aanpakken? Geen tijdverlies, maar leerwinst!? 
Inhoud
Zien is geloven ... en zelf uitvoeren telt voor 2!
In deze werkwinkel testen jullie zelf een aantal zinvolle, haalbare, niet tijdrovende en activerende werkvormen uit, toegepast op de leerstof NW 1e graad en BIO 2e graad. Diverse onderwerpen komen aan bod.
Methodiek
Activerende werkvormen: uitbeelden, zelf ontdekken, tekenen, visualiseren, spelvorm, experimenteel …
Beginsituatie
Voor leraren Natuurwetenschappen eerste graad en Biologie tweede graad
Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
Docenten
 • Evelyne Vanoutrive
Doelstelling
 • De deelnemer zoekt moleculaire data op in (sequentie)databanken
 • De deelnemer past bio-informatica tools toe voor moleculaire fylogenie
Inhoud
Tijdens deze workshop worden de Influenza A virussen onder de digitale loep genomen. Met behulp van bio-informatica gaan we op zoek naar welke moleculaire data er in online databanken terug te vinden is en gebruiken we deze informatie om de relatie tussen de verschillende subtypes op te helderen. De workshop vereist een basiskennis van moleculaire biologie.
Methodiek
 • Activerend hoorcollege
 • Demonstratie
 • Labopracticum (computer)
Beginsituatie
Basiskennis van moleculaire biologie
Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Jasper Decuyper
Doelgroep
In principe is iedereen welkom om de sessie mee te volgen, afhankelijk van de noden van het publiek kunnen we extra kadering geven waar nodig. De techniek die we bespreken is vaak gebruikt in de biotechnologie dus iedere richting waar studenten in de biotech-industrie aan de slag gaan of verder in studeren is meer dan welkom.
Inhoud

Vanuit een praktijkexperiment vertrekken we richting de theorie en opbouw van de ELISA-techniek, een techniek die de diagnostische wereld veranderde.

Concreet gaan we na een korte toelichting zelf aan de slag om een ELISA-assay uit te voeren. Hierbij zullen we de praktische stappen overlopen en tijdens de sessie tips & tricks geven. Gezien deze techniek ook een aantal wachtstappen heeft, gaan we in tussentijd aan de slag om ook de theorie van ELISA te doorgronden. Hierbij zullen we vertrekken vanuit de basis van ELISA, de antilichamen, en bespreken we de verschillende mogelijkheden. Daarna bekijken we hoe deze techniek gebruikt kan worden om kwantitatief stalen te analyseren via een standaardcurve. Indien nog tijd over, kunnen we ook dieper in gaan op nieuwe ontwikkelingen in het veld en alternatieve ELISA-technieken. Tussendoor illustreren we met praktijkvoorbeelden zoals de snelle antigen test om SARS-CoV-2 op te sporen (RAT-test).

Methodiek
Praktijk (zelf aan de slag in het labo), presentatie rond de theorie (techniek, standaardcurve, mogelijkheden met ELISA, toekomstperspectief). De bedoeling is om een interactieve sessie te voorzien.
Beginsituatie
In principe is iedereen welkom om de sessie te volgen. Wel is het handig dat deelnemers weten dat antilichamen zorgen voor ons afweersysteem (immuunsysteem) en eventueel enige praktische handigheid hebben in een labo-omgeving. Uiteraard zullen we personen zonder vaardigheden in het labo ondersteunen en extra uitleg geven waar nodig.
Materiaal door deelnemers mee te brengen
Labojas is noodzakelijk!
Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Tim Bekaert
 • Annick Keirsebilck
Doelgroep
Leraren eerste graad A, tweede graad en derde graad
Doelstelling
 1. De deelnemers ervaren dat de implementatie van een escape room in een klascontext een didactische meerwaarde heeft.
 2. De deelnemers voeren een digitale escape room uit.
 3. De deelnemers krijgen een korte introductie over hoe ze een digitale escape room kunnen bouwen.
Inhoud
Een gezellig samenzijn onder vrienden heeft een onverwachte wending. 20 minuten. Dat is exact de tijd die je krijgt om te achterhalen wat er aan de hand is. In deze digitale escape room zullen vragen over de leerinhouden van micro-organismen jou hierbij kunnen helpen. De workshop is geschikt voor leerkrachten van alle graden en finaliteiten. In deze sessie zal ook kort de didactische meerwaarde van een escape room binnen een klascontext besproken worden. Nadien leer je ook een aantal basisvaardigheden om zelf een digitale escape room te maken.
Methodiek
Werkvorm: game-based learning
Een escape room is een educatieve werkvorm waarbij leerlingen op een intrinsiek gemotiveerde manier en getriggerd door inhoudelijke puzzels werken aan de 4 C’s: critical thinking, collaboration, creativity and communication.
Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Fien Van Coillie
 • Tomas Mertens

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Datum

 • zaterdag 4 maart 2023
van 09:00u tot 12:30u

Locatie

Labocomplex Sint-Rembert
Bruggestraat 23
8820 Torhout, België

Prijs

€ 59,00

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

200

Code

D23-025