Patronen anders bekeken. De ontwikkeling van patroonvaardigheden bij kleuters en hoe je deze kan stimuleren

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

Zicht krijgen op de ontwikkelingslijn van patroonvaardigheden bij 3- tot 7-jarigen, om zo de aangereikte praktijktips in de eigen klas vlot te kunnen toepassen. 

Inhoud

Patroonvaardigheden zijn een belangrijke component van de vroege wiskundige ontwikkeling. Een goed inzicht in patronen en hun onderliggende structuur vormt bovendien de basis voor wiskundige concepten zoals vermenigvuldigingen, verhoudingen en functies. Maar hoe zorg je ervoor dat een kind inzicht krijgt in de onderliggende structuur van een patroon?
Tijdens deze navorming lichten we kort het onderzoek naar patroonvaardigheden toe, waarbij we sterk focussen op de ontwikkeling en stimulering van patroonvaardigheden. Als houvast gebruiken we hiervoor de ontwikkelingslijn van patroonvaardigheden bij 3- tot 7-jarigen. Deze ontwikkelingslijn schetst de verschillende fases die kinderen doorlopen, en welke activiteiten hierbij aansluiten. Deelnemers krijgen de kans om tussendoor over hun eigen onderwijspraktijk te reflecteren in kleine groepen. We reiken verschillende praktische tips aan om activiteiten vorm te geven, die de deelnemers daarna kunnen gebruiken om een nieuwe activiteit uit te werken in kleine groepen.

Meer info over de nascholer:

Nore Wijns is postdoc aan KU Leuven, Centrum voor Instructiepsychologie en Technologie. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling en stimulering van patroonvaardigheden bij vier-tot zesjarigen. Zij heeft reeds verschillende interventiestudies opgesteld waarbij de patroonvaardigheden van kleuters (4-6 jarigen) door middel van prentenboeken en activiteiten gestimuleerd werden. 

Methodiek
 • Presentatie van ontwikkelingslijn
 • Reflectie en uitwerken van een activiteit in kleine groepen
Beginsituatie

/

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Joke Torbeyns
 • Nore Wijns

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Kleuteronderwijs
 •    Peuter en eerste kleuter
 •    Tweede kleuter
 •    Derde kleuter
 • Lager Onderwijs
 •    Eerste graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-293