Dag van de kleuter
Voor peuter- en kleuteronderwijzers

Afgelopen

Inhoud
De Dag van de kleuter zal doorgaan op woensdagnamiddag 7 februari 2024 in KU Leuven Campus Kulak Kortrijk.

Timing:
13.30 u:  onthaal en leermiddelenbeurs (gebouw A - Kulak Kortrijk)
14.00 u: werkwinkels: beurt 1
15.15 u: pauze en leermiddelenbeurs
15.45 u: werkwinkels: beurt 2 
17.00 u:          einde

Werkwinkels

Doelstelling
 • Je krijgt inzicht in hoe je goed uitgeruste basishoeken kan inrichten met ruimte tot kiezen, initiatief nemen en groeien;
 • Je maakt kennis met eenvoudige stappenplannen en registratiesystemen die het kleuterinitiatief en het zelfsturend vermogen verhogen;
 • Je krijgt inzichten in hoe je met inbreng van de kinderen de basishoeken kan verrijken.
Inhoud

Goed uitgeruste basishoeken waar het kleuterinitiatief maximale kansen krijgt. Het wakkert de exploratiedrang aan en versterkt hun zelfsturend vermogen en ondernemingszin.


Een basishoek:

 • biedt kinderen de kans om zich, naast themagerichte activiteiten, terug te trekken in een spel met gekende materialen;
 • biedt de kans om bestaand materiaal op verschillende manieren in te zetten om te exploreren, te experimenten via extra opdrachten en stappenplannen;
 • biedt ruimte voor ideeën en initiatieven uit een goed kringgesprek of uitgevoerd werk van een ander kind;
 • biedt de kans om te plannen en acties te registreren wat het zelfregulerend vermogen stimuleert;
 • biedt de kans om tijd te nemen voor observaties of met een gerust hart kleinere groepen of individuen te begeleiden. 


Bij het geven van ruimte tot zelf kiezen, zelfsturing en ondernemingszin bied je orde en structuur. Een goede en duidelijke klasinrichting en organisatie zijn zeer belangrijk om tot een goede ontwikkeling te komen binnen een omgeving waar kleuterinitiatief mogelijk is.

De deelnemers brengen het volgende materiaal mee:

 • Pen en papier
 • Eventueel foto’s van enkele hoeken
Methodiek

Aan de hand van zeer veel voorbeelden bekijken we samen de mogelijkheden.

Je krijgt de kans om op een interactieve manier samen te brainstormen over jouw eigen basishoeken. 

Beginsituatie

/

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Art de Co
Doelstelling

Na deze werkwinkel ken je de verschillende executieve vaardigheden die we bij kleuters al kunnen stimuleren. Daarnaast leer je ook op een actieve manier hoe je ze kunt stimuleren.

Inhoud

Executieve vaardigheden bepalen ons hele leven. We merken dat het belangrijk is om al heel jong de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden te stimuleren.

Tijdens de werkwinkel wordt er een korte theoretische achtergrond gegeven om dan vervolgens actief aan de slag te gaan. We zetten vooral spellen en leesboekjes in. Tijdens de werkwinkel gaan we dus ook de verschillende spellen zelf spelen en bespreken.

De deelnemers brengen het volgende materiaal mee:

Pen en papier

Methodiek

Via een Powerpoint leren we wat executieve vaardigheden zijn en welke er belangrijk zijn bij kleuters. Daarna gaan we vooral actief aan de slag. We spelen in groepjes verschillende spelletjes en oefenen het observeren van de verschillende vaardigheden.

Beginsituatie

/

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Evelyn Feys
Doelgroep
 • Kleuteronderwijzers: tweede en derde kleuter
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • CLB-medewerkers
 • Zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren
Doelstelling

Ook al kan je zelf niet (goed) schaken, na deze workshop weet je er meer over en kan je starten in je klas. Je hebt tevens ervaren welke executieve functies en cognitieve vaardigheden aangesproken worden bij het spelen van dit spel.

Inhoud

Schaken op school is werken aan een brede basiszorg. Je komt tegemoet aan specifieke zorgbehoeftes van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, ASS, ADHD, sociaal-emotionele problemen, enz… Maar ook ‘het gewone’ kind heeft baat bij het schaken. Kortom: schaken is goed voor de ontwikkeling van het brein en het versterken van de executieve functies.

Steeds meer scholen starten met schaken. Hierbij wordt vooral gedacht aan de oudere kinderen of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Maar wist je dat ook kleuters gek zijn op schaken!? 

In deze workshop hoor en zie je het resultaat van mijn jarenlange praktijkervaring. 


Je ontdekt: 

 • Waarom schaken een meerwaarde is op school;
 • Welke voordelen het biedt wanneer je bij de kleuters start;
 • Welk materiaal je zelf kan maken of kopen mocht je met schaken willen starten;
 • Hoe je kleuters leert schaken via bewegend leren;
 • Met welke schaakstukken je best start en hoe je het verder opbouwt;
 • Hoe je je les kan inkleden om de interesse van de kleuters te behouden;
 • Welke boeken, video’s of websites je op weg kunnen helpen zowel in de klas als voor je persoonlijke groei;
 • Je ontdekt dat je zelf ook snel leert schaken!


Methodiek

Een Powerpoint neemt je mee door wat theorie en praktijkvoorbeelden (foto en filmfragmenten). Daarna spelen we zelf heel wat mini schaakspelletjes op een levensgroot schaakbord waardoor je de schaakregels spelenderwijs leert kennen.

Beginsituatie

Geen voorkennis vereist

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
Docenten
 • Christel Minne
Doelgroep

Kleuteronderwijzers: eerste, tweede en derde kleuter

Doelstelling

STEAM ‘leren zien’ en een krachtige speel- en leeromgeving kunnen vormgeven voor STEAM in de eigen klaspraktijk via verhalen.  

Inhoud

In een STEAM-story staat een verhaal centraal dat kinderen uitnodigt om een uitdaging aan te pakken met behulp van wetenschappen, techniek, muzische vorming en wiskunde. In de sessie wordt ingezoomd op wat STEAM-onderwijs is en hoe dit kan vormgegeven worden met jonge kinderen, waarbij de wisselwerking tussen STEAM en taal wordt belicht. De meerwaarde van verhalen wordt in de kijker gezet. Ook meertaligheid krijgt hierbij aandacht. 

Methodiek

Via praktijkvoorbeelden wordt uitgezocht hoe STEAM en kleuters hand in hand kunnen gaan. Deelnemers gaan hierbij ook zelf aan de slag en er wordt tijd voorzien voor uitwisseling en reflectie i.v.m. eigen praktijkervaringen. 

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Stephanie Vervaet
Doelgroep
 • Peuter- en kleuteronderwijzers
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • CLB-medewerkers
Doelstelling
 • Creëren van een krachtig taalklimaat in de kleuterklas;
 • Inzichten verwerven in verschillende taalgroeimiddelen;
 • Ontdekken hoe je woordenschat bij kleuters kan vergroten.
Inhoud

Positief omgaan met meertaligheid en openstaan voor talige diversiteit zijn attitudes die een belangrijke rol spelen bij de taalontwikkeling. Maar hoe pas ik dit toe in de praktijk?

Je verwerft inzichten in het verschil tussen successieve en simultane meertaligheid en welke invloed dit heeft op meertalige kleuters in je klas.

Aan de hand van praktische voorbeelden en tal van ideetjes gaan we samen volgende zaken onderzoeken: 

 • Wat zijn taalgroeimiddelen en hoe zorg ik ervoor dat ik spreekkansen voor kleuters kan vergroten? 
 • Hoe kan ik de betrokkenheid van kleuters versterken tijdens (taal)activiteiten / verhalen /… ? 
 • Hoe creëer ik beurt- en onderwerpsruimte voor alle kleuters?  
 • Spreekdurf stimuleren d.m.v. ta(a)lrijke ideetjes.


De deelnemers brengen het volgende materiaal mee:
schrijfgerief

Methodiek

Een praktijkgerichte en actieve vorming.

Ruimte voor interactie en uitwisselen van ervaringen.

Beginsituatie

/

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Eveline Baelde
Doelgroep
 • Kleuteronderwijzers: tweede en derde kleuter
 • Leraren lager onderwijs: eerste graad
Doelstelling
 • Je begrijpt de redeneringen achter het belang van bewegen in de klas;
 • Je kent verschillende methodieken om dit concreet toe te passen in je praktijk.
Inhoud

Om vlot te kunnen schrijven hebben we best wel controle over onze motoriek nodig. De grote en kleine progressiebeweging kunnen we stimuleren vanuit het grootmotorisch bewegen met en zonder materialen. De inscriptiebeweging is topsport: hiervoor moeten kinderen in staat zijn om duim en wijsvinger aan te sturen terwijl ze de pinkmuiszijde op het blad leggen en deze kunnen opschuiven. Behalve die grootmotorische ontwikkeling zetten we dus ook in op de inhandmanipulatie  en de onderliggende vaardigheden. Een korte blik op de theorie van deze ontwikkelingen, en wat inspirerende voorbeelden helpen je om hiermee aan de slag te kunnen in je eigen klas.

De deelnemers brengen het volgende materiaal mee:

 • touwtje van 100 cm
 • 10 kralen (waardoor je touwtje past)
 • schrijfpotlood
Methodiek

Presentatie afgewisseld met praktische voorbeelden en uitwisseling

Beginsituatie

/

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Cathy Crabbe
Doelgroep

Peuter- en kleuteronderwijzers

Doelstelling

In deze workshop krijg je een hoop muzische praktijkideeën om onmiddellijk te gebruiken in jouw klas.

Inhoud

We laten de kleuter/peuter in ons opnieuw bewegen, zingen en dansen en dit op live muziek.

Al doende krijg je heel wat muzisch lesmateriaal mee voor in jouw klas.

Een syllabus met alle ideetjes en muziektips zorgt ervoor dat je het achteraf allemaal heel makkelijk kan terugvinden en jouw klas aan het dansen en zingen kan brengen.

De deelnemers voorzien losse kledij voor deze workshop.

In 2006 richtten Harlinde Keymolen en Yves Bondue De Balcompagnie vzw op, die sindsdien muziektheatervoorstellingen met dans en bewegingsexpressie op live muziek bracht in vele tientallen scholen.

Harlinde Keymolen, dans- en bewegingstherapeute, dansinstructrice en danseres;  Yves Bondue, van oorsprong kleuteronderwijzer, is sinds 25 jaar voltijds actief als muzikant, theatermaker en schrijver.

Methodiek

Twee ervaren nascholers brengen elk vanuit hun eigen expertise (resp. bewegingsexpressie/dans en muziek/dramatisch spel) een aantal korte oefeningen met lichaam en stem, uitmondend in de totaalbeleving van een verhalende dans op live muziek.

Beginsituatie

/

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Yves Bondue
 • Harlinde Keymolen
Inhoud

Meer info volgt binnenkort.

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Jasmyn Vandenberghe

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Datum

 • woensdag 7 februari 2024
van 14:00u tot 17:00u

Locatie

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België

Prijs

€ 65,00

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Kleuteronderwijs
 •    Peuter en eerste kleuter
 •    Tweede kleuter
 •    Derde kleuter

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

300

Code

D24-001