Constructieve communicatie
Sta sterker in je schoenen bij lastige vragen en kritische opmerkingen

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
 • Groeien in een kalme, positieve en zelfverzekerde basishouding
 • Verbindende communicatie kunnen toepassen in concrete (eigen) situaties
Inhoud

Soms word je uit je lood geslagen door een onverwachte opmerking of situatie. Hoe blijf je rustig en op welke manier kan je best reageren? 

Tijdens deze vorming krijg je eerst een aantal handvatten voor een kalme, positieve en zelfverzekerdere basishouding. Met deze vaardigheden heb je altijd een belangrijk voetje voor. Daarna zetten we in op de manier waarop je je boodschap overbrengt. Hoe je iets zegt, heeft een grote invloed. Via de principes van verbindende communicatie leer je welke elementen belangrijk zijn in je boodschap en wat je best achterwege laat. We oefenen dit in aan de hand van heel concrete situaties. Je versterkt dus ook je assertiviteit: je leert opkomen voor wat jij belangrijk vindt, zonder de ander te schaden. Zo voelt iedereen zich gerespecteerd!

Tijdens de vorming gaan we al concreet aan de slag met een aantal tips en technieken.


Bij voorkeur werken we met een beperkt aantal deelnemers (10 à 12): dit laat toe de nodige veiligheid te creëren zodat er heel wat interactie mogelijk is en iedereen zich betrokken voelt.


Methodiek

Een PowerPointpresentatie vormt de leidraad en zorgt voor structuur in de uiteenzetting, waarin heel wat concrete voorbeelden aan bod komen.

We zetten sterk in op interactie, zodat deelnemers eigen aanknopingspunten hebben om de inhoud concreet toe te passen.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Leerlingenbegeleiders
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Mentoren
 • Administratief ondersteunend personeel

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-227