Verbindende besluitvorming
Gedragen beslissingen, duurzame beslissingen

Doelstellingen

Deelnemers stellen zowel structuur en efficiëntie als verbinding centraal tijdens meetings.

Inhoud

Verbindende besluitvorming binnen teams/groepen is besluitvorming waarin team/groepsleden gehoord worden in wat voor hen belangrijk is (behoeften) en waar alle potentieel ten volle ingezet wordt. Op die manier komen we tot besluiten die gedragen worden en dus ook de kans op duurzaamheid vergroten. De valkuil daarvan zou kunnen zijn dat er veel tijd verloren wordt in het beluisteren van iedereen, en dat er niet tot een eenduidig resultaat gekomen wordt.

Binnen Verbindende Communicatie nodigen we radicale eerlijkheid op niveau van behoeften uit, en zien we het verwelkomen van verschillen als verrijking voor het geheel. Daarbij is de vaardigheid om onderscheid te kunnen maken tussen behoeften en de strategieën om deze vorm te geven, een basisvoorwaarde als leidinggevende. Uiteraard werken we doelgericht en is er wel degelijk structuur en vooruitgang.

Methodiek

We werken ervaringsgericht. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af. Deelnemers gaan aan de slag met eigen voorbeelden.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Deelnemers die enthousiast zijn en open staan om iets nieuws te leren.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 1.800,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs
  • Hoger Onderwijs
  • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Zorgcoördinatoren
  • Administratief ondersteunend personeel
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-129