Wat als straffen niet meer werkt?
Als gezag faalt, als begrenzen niet meer lukt, welke tools heb je als leerkracht of school nog ter beschikking?

Doelstellingen

Als sanctioneren geen effect meer heeft, dan is een  begeleidend gesprek de enige optie. Uiteraard niet met 100% garantie, maar toch de moeite waard om het een kans te geven. 

Dit  begeleidend gesprek heeft als doel dat leerling en leerkracht samen zoeken naar een oplossing, nieuwe afspraken gedragen door beide partijen.

Inhoud

Een begeleidend gesprek steunt op een aantal pijlers. Bij dit soort gesprek is het alsof de teller terug op nul wordt gezet. Alles wat voorheen gebeurde telt nu even niet mee. Beide partijen hebben een probleem... daar zijn we gelijk in!

In deze vorming leren we, als leerkracht of directie, hoe we toch nog respect kunnen ontwikkelen en tonen, ondanks de vele conflicten, sancties.

Vele jongeren ontwikkelen meerdere gedragsvormen om zich beter te voelen, aandacht te krijgen, moeilijkheden aan te pakken. Een aantal jongeren hebben die gelegenheid niet en moeten het vaak stellen met één gedragspatroon, te pas en te onpas toegepast, vaak uitvergroot.

Inzicht in deze processen kan leiden naar luisterbereidheid en respect.

We verkennen vier extreme gedragspatronen: emotionele chantage, blijvend discussiëren, ontoegankelijke koppigheid en fysieke uitdaging. Elk patroon heeft zijn positieve uitstraling, negatieve randgebieden, extreme polen. Elk patroon spreekt een andere ‘taal’, heeft een eigen logica.

Een begeleidend gesprek wordt efficiënt als de leerling zich erkend voelt in dit patroon, ook als die houding voor heel wat problemen heeft  gezorgd. Pas dan kan er een ‘verbinding’ of ‘vertrouwen’ ontstaan, een noodzaak nodig om te komen naar overleg en afspraken.

Niet alleen nuttig in het onderwijs en begeleidingsgesprekken, ook de commerciële wereld weet handig gebruik te maken van deze technieken.

Methodiek

Aangename, interactieve training.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie
  • € 1.350,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  •       Lager Onderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Opvoeders
  • Administratief ondersteunend personeel
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners
  • Alle geïnteresseerden

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-101