Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. De leraar doet er toe
De 6 rollen van de leraar. Vanuit welke rol handelingsgericht aan de slag met gedrag

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
 • Reflecteren op onze rol als leraar. 
 • Bewust worden van hoe ons gedrag als leraar invloed heeft op het gedrag van onze leerlingen.
 • Wat doen we al en waar kunnen we nog op inzetten?
Inhoud

Welk gedrag is kenmerkend voor een succesvolle, effectieve leraar? 

Als effectieve leraar vervullen we 6 rollen, met elk hun eigen, bijhorend gedragsrepertoire. Het is belangrijk dat wij ons als leraar bewust zijn van deze 6 rollen, alsook van de overtuigingen die aan de basis liggen van het gedrag. Leraren maken het verschil en ze hebben het meest effect op het leren van leerlingen. 

Reflecteren is een belangrijk aspect van het leraarschap.

Zelfreflectie is kritisch blijven kijken naar ons gedrag en zo nodig bijsturen. ‘Welk gedrag van de leraar doet ertoe?  

Wat is effectief gedrag?‘


Methodiek

Deze workshop is interactief opgebouwd en vraagt inbreng van de deelnemers. We gaan concreet aan de slag en reflecteren op de eigen praktijk.

Beginsituatie

Openstaan om te reflecteren over onze rol als leraar. 

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Annick Dheedens

Prijs per sessie

 • € 1.100,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerlingenbegeleiders

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-209