Omgaan met kleuters die het moeilijk hebben en die moeilijk gedrag stellen
Een mepper, een vulkaantje of een brokkenmaker, … of nee toch geen bijter?

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
 • We leren kinderen ondersteunen in het uiten van hun emoties op een gepaste manier.
 • We oefenen concreet met een aantal non-verbale methodes die kleuters leren om stap voor stap hun emoties te kanaliseren.
Inhoud

De impulsieve kleuters, we kennen ze allemaal, een mepper of een vulkaantje of een brokkenmaker of …
Soms worden andere kleuters bang of komen ouders klagen, maar jij weet wel beter … je kent de kleuter en zijn rugzak … maar wat doe je eraan?

Elke kleuter is anders en heeft een andere aanpak nodig, daarom bestaat er ook niet één methode die een alomvattend antwoord kan bieden.
We zoomen in op verschillende manieren van reageren als een kleuter moeilijk gedrag stelt.
We zoeken uit waarmee het gedrag te maken heeft, zodat het kind van zodra het zijn échte gevoelens kan tonen, zijn ‘ongewenst’ gedrag niet meer nodig heeft als signaal.

Deze vorming kan bij voorkeur aangevraagd worden op donderdagen en vrijdagen.
Uitzonderlijk ook op woensdagen.

Methodiek
 • We brengen een kader aan vanuit de integratieve kindertherapie, omtrent moeilijk gedrag, met mogelijke oorzaken en de context in beeld.
 • We werken met concrete voorbeelden uit de klas- en schoolpraktijk.
 • We gaan praktijkgericht oefenen.
Beginsituatie

/

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Lies Ledegen

Prijs per sessie

 • € 1.100,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Kleuteronderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader
 • Beleidsondersteuners
 • CLB-medewerkers

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-254